Projekt Zdravé město v roce 2017 úspěšně realizovalo na 30 projektů

22.01.2018 13:02

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Dětské slyšení, Pocitová mapa Valašského Meziříčí, Den Země, Týden zdraví, Index Participace 2015 – 2016, Restaurace přátelská k rodině nebo například plánovací akce s veřejností. „To je krátký výčet nejúspěšnějších akcí z téměř 30 projektů, které v loňském roce realizovala meziříčská radnice ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Pro letošní rok se plánuje uskutečnit na 35 projektů,“ informovala Vendula Králová z meziříčské radnice.

„Kromě tradičních aktivit a kampaní se v roce 2018 chystáme na provedení auditu v oblastech zdraví, sociální služby a kultura, abychom zhodnotili jejich úroveň a odhalili případná slabá místa, na kterých by se mělo ještě zapracovat,“ představila koordinátorka projektu Zdravé město Alena Střítezská. „Chtěli bychom se také věnovat zlepšování úrovně stravování ve školních jídelnách a dalším aktivitám na podporu zdraví,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO). „Jedním z témat je také záměr vybudovat sportovně relaxační okruh podél Rožnovské Bečvy,“ dodala místostarostka.

Město Valašské Meziříčí je členem Národní sítě Zdravých měst ČR již od roku 2001. „Zdravé město“ je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací OSN-WHO. V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují.

Více o projektu Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21 na odkaze https://www.valasskemezirici.cz/zdrave-mesto-valasske-mezirici-a-mistni-agenda-21/ds-1203.

Vlastimil Langer

Dětské slyšení. Foto: www.valasskemezirici.cz