Projekt Obědy do škol v příštím školním roce zajistí obědy pro děti v hmotné nouzi

17.05.2020 08:21

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila pro příští školní rok využití projektu Obědy do škol, který vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Pokud kraj obdrží dotaci z Operačního programu potravinová a materiální pomoc, zajistí ve školním roce 2020/2021 stravování pro 331 dětí v hmotné nouzi,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Předchozí realizace projektu Obědy do škol ukázala, že je mezi základními a mateřskými školami v kraji snaha řešit problematiku stravování dětí nacházejících se v hmotné nouzi. Aktuálně zájem vyslovilo 30 základních a mateřských škol. Celkem předpokládáme výdej přibližně 66 tisíc jídel v zařízeních školního stravování v hodnotě 2,07 milionů korun,“ sdělil radní Petr Gazdík, zodpovědný za oblast školství.

„Cílovou skupinou projektu jsou děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 až 15 let navštěvující základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium. Na základě spolupráce Krajského úřadu Zlínského kraje, Úřadu práce a školských zařízení bylo identifikováno v hmotné nouzi 331 žáků těchto zapojených škol,“ doplnil Martin Kobzáň, vedoucí Odboru projektového řízení.

Podle kvalifikovaných odhadů škol nechodí na obědy mnoho dětí hlavně z důvodu napjatého domácího rozpočtu. Tyto děti mnohdy nemají žádné teplé jídlo v průběhu dne, jsou vyloučeny z kolektivu, neúčastní se odpoledních vzdělávacích a volnočasových aktivit a často nepřijdou do školy vůbec. Poskytnutí stravy dětem z rodin v hmotné nouzi přispěje nejen k jejich zdravému tělesnému vývoji, ale i k jejich vzdělání, volnočasovému a zájmovému vyžití a k integraci do společnosti.

„Zlínský kraj se projektu Obědy do škol účastní od druhého pololetí školního roku 2017/2018, kdy obědy zdarma využilo 78 dětí z 16 mateřských a základních škol, přičemž čerpaná dotace činila 159 449 korun. V průběhu školního roku 2018/2019 byly obědy poskytnuty 175 dětem z 30 školských zařízení a dotace vzrostla na 712 188 korun,“ vypočítala krajská tisková mluvčí.
Podle sdělení škol bylo do programu k 31. 12. 2019 zařazeno 142 dětí, přičemž náklady k tomuto datu činily 253 965 korun. Přesné údaje k aktuálnímu školnímu roku budou známy až po jeho skončení, tedy v červenci 2020. Realizace projektu ve školním roce 2020/2021 bude probíhat pouze v případě obdržení dotace z Operačního programu potravinová a materiální pomoc.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj