Program na řešení problému sucha v lesích bude pokračovat i v příštím roce

12.12.2017 17:29

ZLÍN - Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích schválila Rada Zlínského kraje a pro rok 2018 pro něj navrhuje uvolnit 10 milionů korun. Návrhem Rady se bude zabývat krajské zastupitelstvo.
„Cílem programu je podpořit lesnické činnosti, které zvyšují biodiverzitu a odolnost lesních porostů. Jde nám o zmírnění následků sucha, například i snížením výskytu biotických škůdců, především kůrovce, tam, kde jsou porosty oslabené nedostatkem srážek. Také je třeba usilovat o usměrnění odtoku srážkové vody na nepevných lesních cestách a svážnicích s následnou snahou o co největší vsáknutí vody do půdy,“ řekla radní Margita Balaštíková, zodpovědná za životní prostředí a zemědělství.

 Celková částka určená v návrhu rozpočtu na tento program činí 10 milionů korun, z nichž mají být poskytnuty dotace ve třech opatřeních:

1. Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta - 2 miliony korun

2. Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest - 6 milionu korun

3. Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků - 2 miliony korun

Radní Margita Balaštíková dále vysvětlila, některá opatření kraj dílčím způsobem podporoval už v minulých letech v rámci dotací na hospodaření v lesích. „Od roku 2017 je tento nový program systematicky zaměřen na účinné usměrňování a vsakování vody v lese a také na (s tím související) výsadbou minoritních odrůd stromů, které z přírody mizí, i na ochranu před škůdci,“ dodala radní.
Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer
Zdroj:
www.kr-zlinsky.cz