Probíhá přeznačení cyklostezky v ulicích Fügnerovo a Havlíčkovo nábřeží

22.07.2020 13:43

ZLÍN - Přeznačení cyklostezky vedoucí podél břehu Dřevnice v ulicích Fügnerovo a Havlíčkovo nábřeží probíhá v těchto dnech.

„V minulosti, kdy probíhala výstavba této cyklostezky, město žádalo o dotační titul, který byl vypsán pouze na stezky pro cyklisty. Dotace v té době nebyly poskytovány na smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Z toho důvodu byla stavba realizována s vyloučením pěší dopravy a chodci tak byli nuceni oficiálně chodit po přilehlé místní komunikaci,“ uvedl tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Toto řešení bylo velmi nešťastné. Bohužel po dobu desetileté doby udržitelnosti se kvůli dotacím s cyklostezkou nesmělo nic změnit. Nyní tato doba pominula, a proto jsme mohli cyklostezku přeznačit na stezku se smíšeným pohybem chodců i cyklistů,“ okkomentoval stav Michal Čížek, radní pro oblast dopravy.

Radnice proto po dohodě s Policií České republiky nechala vypracovat návrh na přeznačení cyklostezky, což spočívá v celkovém přeznačení svislého i vodorovného dopravního značení a doplnění a úpravě hmatových prvků pro slabozraké. V těchto dnech se dodělávají piktogramy k místům vyústění lávek přes řeku Dřevnici a k přechodům pro chodce a osazují se svislé dopravní značky.

Na město tak přicházejí dotazy týkající se přeznačení cyklostezky, nejčastěji se týkají vyznačené vodící a středové čáry. Důvodem této úpravy je uvedení vodorovného dopravního značení do souladu se současnými normami.

„Vodicí čára zajišťuje bezpečnostní odstup mezi cyklostezkou a přilehlou místní komunikací. Jinak řečeno zabraňuje kontaktu mezi cyklistou a zrcátkem projíždějícího auta a zvýrazňuje okraj cyklostezky při zhoršené viditelnosti. Středová čára byla v souvislosti s vyznačením vodicí čáry trochu vyosena. Navíc byla změněna její kadence (vzájemné rozestupy) do standardu 1:3,“ vysvětlil tiskový mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína