Příznivci skateboardingu zajásají, skatepark v Uherském Hradišti dostal zelenou

19.07.2020 09:13

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Nový skatepark vyroste v okrajové části areálu aquaparku v Uherském Hradišti. Záměrem města je vystavět vysoce kvalitní, moderní a bezpečný skatepark, který nebude vyžadovat nákladnou údržbu nebo časté opravy.

„Nepůjde přitom pouze o prostor pro jízdu na skateboardu, ale o multifunkční zařízení umožňující provozování dalších moderních sportů a volnočasových aktivit, skaterboarding (koloběžky), BMX kola či kolečkové a in-line brusle,“ uvedl tiskov ý mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Součástí záměru není pouze skatepark, který má funkci volnočasové spotu a sdíleného prostoru, ale i dotvoření okolí v podobě doplnění  prvky mobiliáře (lavičky, koše, stojany na kola, navigační panel) a samozřejmě nezbytný marketing se zaměřením na sportovní nabídky a sportoviště města, včetně virtuální prohlídky.

„Výstavba skateparku bude stát 8,9 milionu korun, celý rozpočet záměru pak činí celkem 9,4 milionu, z čehož 50% bude pokryto z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR,“ doplnil tiskový mluvčí.

Příprava výstavby nového skateparku začne ještě v červenci, příznivci si na dokončení počkají až takřka do příštích letních prázdnin, hotovo bude na konci června 2021. Nový betonový skatepark bude vybudován v jižním cípu areálu aquaparku, v místě původního univerzálního hřiště, oba areály budou odděleny oplocením.

„Naši původní snahu o zasazení nového skateparku do stávajícího prostoru pro skateboardisty vedle sportovní haly, který je vzhledem k charakteru a stavu prvků zcela přežitý a ohrožuje bezpečnost návštěvníků, provázelo několik negativ, například zasíťování tohoto prostoru. Umístění skateparku v jižním cípu areálu aquaparku se ukázalo jako mnohem smysluplnější, přitom stále zůstává v blízkosti ostatních sportovišť města,“ sdělil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Skatepark bude obsahovat všechny potřebné prvky respektující poslední trendy skateboardingu. V ploše bude streetová část a hlavní dominantní bazénová část. Skatepark bude doplněn sjezdy, zídkami, lavičkami a bezpečnostním zábradlím na vybraných místech. Součástí stavby ale bude i oplocení, areálová dešťová kanalizace, areálové rozvody veřejného osvětlení a nízkého napětí, terénní úpravy a doplnění potřebným mobiliářem, které se město snaží sjednocovat na celém svém území.
Město v minulosti žádalo o dotaci na výstavbu skateparku už dvakrát, ale v té době neumožňovaly dotační podmínky realizaci celého záměru. Až nyní, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR začalo spolufinancovat i větší záměry, se podařilo získat potřebné prostředky na spolufinancování realizace záměru s názvem Volnočasový spot u cyklotras v Uherském Hradišti, a to z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a podporované infrastruktury cestovního ruchu.

„Já se domnívám, že sportoviště tohoto typu v Hradišti chybí a pokud si někdo myslí, že se skateparkem budeme raritou mezi městy, pak se mýlí. Skateparky v posední době vyrostly v mnoha městech v celé republice a já věřím, že ten náš bude magnetem nejen pro sportovce z našeho města, ale i z okolí. To potvrzuje i Koncepce rozvoje a řízení sportu, která se aktuálně zpracovává, a ke které již máme k dispozici analytická data“, vyjádřil se místostarosta Ivo Frolec.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Uherské Hradiště