Příští rok čeká obnova další objekty v kroměřížské městské památkové rezervaci

29.10.2020 11:49

KROMĚŘÍŽ - Město připravilo přehled objektů, které hodlá prostřednictvím dotace Ministerstva kultury ČR podpořit v následujícím kalendářním roce v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace (MPR).
„Celkem deset plánovaných rekonstrukcí by mělo být financováno z dotačního Programu regenerace MPR a vycházejí z dlouhodobého Programu regenerace MPR Kroměříž na léta 2018 až 2020,“ uvedl tiskový mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
 „V seznamu je sedm objektů v majetku města Kroměříže, mimo jiné sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí nebo některé kanovnické domy v Jánské ulici. Dvě obnovy se týkají majetku církve a jedna z plánovaných rekonstrukcí se týká objektu, jehož majitelem je právnická osoba,“ informovala místostarostka Daniela Hebnarová.
Seznam akcí sestavila komise pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství a odsouhlasili jej radní i zastupitelé na svých říjnových jednáních. Všechny plánované akce jsou připraveny pro realizaci v roce 2021 včetně potřebných povolení, souhlasů a stanovisek.
„Do 15. listopadu budou podklady k jednotlivým akcím odeslány na ministerstvo kultury, které následně přidělí příslušnou část prostředků pro realizaci městského Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2021,“ sdělila Jana Gregorová z odboru regionálního rozvoje, která je zodpovědná za přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ.
Na seznamu objektů v rámci MPR připravených k rekonstrukci na příští rok je sloup se sochou Panny Marie na Velkém náměstí, kde by mělo proběhnout restaurování soch světců a celkové architektury; na restaurování kamenných a kovových prvků včetně obnovy zlacení je připravený sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí; sanační práce ve sklepních prostorách by měly proběhnout v kanovnických domech v Jánské ulici, a to v číslech popisných 27 až 30; restaurována by měla být socha sv. Jana Nepomuckého v Třebízského ulici.
„Ve všech případech se jedná o objekty v majetku města. Do seznamu odesílaného s žádostí o dotace z ministerstva kultury byly zařazeny také restaurování vitrážového okna v kostele sv. Mořice a sanace zdiva a omítek kostela sv. Jana Křtitele (oba objekty v majetku církve) a restaurování sochařské výzdoby atiky měšťanského domu v Kovářské ulici, který je v soukromém vlastnictví,“ poznamenal Jan Vondrášek.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Kroměříž