Příprava výpravy Zlínského kraje na olympiádu je v cílové rovince

22.06.2019 15:24

ZLÍNSKÝ KRAJ – Již tuto neděli budou v Libereckém kraji slavnostně zahájeny Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky.

„Zlínský kraj na ně vyšle výpravu čítající celkem 294 členů, tvořenou 246 sportovci, 46 trenéry a dvěma vedoucími. V rámci závěrečných příprav uspořádalo ve středu vedení krajské výpravy v sídle kraje poradu s nominovanými trenéry, které přišli pozdravit a popřát jim hodně úspěchů hejtman Jiří Čunek a radní Miroslav Kašný,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Na poradě byly trenérům předány sady sportovního oblečení a dresů, v nichž budou mladí sportovci, trenéři i vedoucí výpravy Zlínský kraj na akci reprezentovat. Trenéři byli rovněž seznámeni s aktuálními informacemi k ubytování, stravování, dopravě i zahajovacím a závěrečném ceremoniálu.

„Cílem výpravy Zlínského kraje je dosáhnout v celkovém hodnocení na minimálně takovou pozici, jako tomu bylo před dvěma lety v Brně, tedy na 7. místo. Mimo tento sportovní cíl jde však především o to, aby se nikdo vážně nezranil a děti si celou akci užily od začátku až do konce nejenom na poli sportovním, ale i mimo něj, protože jsou pro ně nachystány koncerty, medailové ceremoniály a také zajímavý doprovodný program,“ uvedl radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který má ve své gesci oblast mládeže a sportu.

Na zajištění účasti krajské výpravy na olympiádě (doprava, ubytování, stravování, oblečení, aj.) vyčlenil Zlínský kraj v rámci svého rozpočtu částku ve výši dva miliony korun.

Vlastimil Langer
Foto: www.kr-zkinsky.cz
Zdroj:
www.kr-zlinsky.cz