Přestavba křižovatky u Technických služeb zahájena

09.04.2022 08:59

VSETÍN - Frekventovaná křižovatka u Technických služeb v Jasenicích, v jejíž blízkosti se nacházejí i dvě autobusové zastávky, se v následujících týdnech dočká obnovy. Stavební práce již byly zahájeny a řidiči i chodci by měli počítat omezením provozu, o kterých informuje přenosné dopravní značení.    

„Impulsem pro přestavbu křižovatky v místě zvaném U Kovárny, bylo zrušení přechodu pro chodce přetínajícího Jasenickou ulici. Občané volali po jeho obnově, což však za stávajících legislativních podmínek není možné,“ uvedla Jana Raszková, tisková mluvčí vsetínské radnice.
„Přechod přetínal komunikaci III. třídy, která je v majetku Ředitelství silnic Zlínského kraje. Právě to jej nechalo zrušit s odůvodněním, že vzhledem k nadměrné délce 13,5 metru neodpovídal legislativě,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička s tím, že radnice si byla vědoma jeho hojného využívání chodci, ale také vysoké hustoty automobilové dopravy a zvýšenému riziku pro pěší, a začala hledat řešení. A tím je právě přestavba celé křižovatky ulic Jasenická a Zbrojovácká.

Město již loni nechalo zpracovat projekt a vyhlásilo veřejnou soutěž na zhotovitele. Jejím vítězem se stala vsetínská společnost TM Stav s nabídkovou cenou necelé tři miliony korun bez DPH. Zátěž pro městskou pokladnu však bude výrazně nižší, neboť Vsetín získal na tuto akci dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2,4 milionu korun. 

Stavba přinese obnovení přechodu pro chodce, ale také vybudování dvou bezbariérových autobusových zastávek se zálivy, úpravy komunikace pro chodce i cyklisty nebo vznik parkoviště na stávající odstavné ploše. Zastávka na pravé straně při cestě do centra města bude zastřešená, stávající chodník nově povede až za ní a dočká se rozšíření tak, aby mohl sloužit současně chodcům i cyklistům. Komunikace bude zúžena na sedm metrů a přechod pro chodce se posune oproti původnímu asi 20 metrů výše směrem k Jasenicím a doplňovat jej bude, stejně jako zastávky, osvětlení.
„Nové dispozice křižovatky a jejího okolí umožní chodcům bezpečné přecházení Jasenické ulice i bezpečný pohyb cyklistů i za snížené viditelnosti,“ řekl Jiří Růžička. 

Stavební práce by měly trvat dle smlouvy se zhotovitelem 150 dnů.„Vše by tedy mělo být hotovo do 28. srpna, snahou stavební firmy však bude tento termín zkrátit,“ přiblížil starosta, který zároveň vyzval chodce i automobilisty ke zvýšené pozornosti při průjezdu staveništěm. „Sledujte, prosím, přenosné dopravní značení, za pomoci kterého bude v tomto úseku regulována doprava,“ pokračoval starosta a dodal, že po dobu stavby došlo k přesunutí zastávek MHD několik desítek metrů níže směrem k centru Vsetína.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto křižovatky: Městský úřad Vsetín