Přes Sazovice se již jezdí po nové vozovce

20.06.2020 14:06

SAZOVICE – Průjezdní úsek silnice přes obec Sazovice v délce 1,5 kilometru má novou kvalitu. Silničáři zde dokončili rekonstrukci v hodnotě přes 22 milionů korun. Bude přínosem pro vzhled obce i pro motoristy, kteří tudy projíždějí.

„Investorem byla naše příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje. Pro financování stavby byly využity prostředky z dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 15,1 milionu korun, tedy téměř 70 procent celkových nákladů,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Pavel Botek.

Během rekonstrukce byla šířka vozovky sjednocena na 6,5 metru mezi obrubami s rozšířením v obloucích. V úseku o délce 100 metrů byla nová konstrukce vozovky o 1 metr rozšířena. Vozovka je lemována betonovou přídlažbou a obrubami.

„Součástí stavby byla obnova odvodnění vozovky, propustku i vodorovného a svislého dopravního značení. Souběžně s touto stavbou obec Sazovice realizovala připojení místních komunikací, sjezdů k sousedním nemovitostem a doplnění chodníků,“ upřesnil Pavel Botek.

Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Foto: ŘSZK