Přehledné informace o počtech nakažených a nemocných v souvislosti s onemocněním covid-19 v obcích Zlínského kraje

25.10.2020 15:52

ZLÍNSKÝ KRAJ - Oddělení podpory řízení odboru Kancelář ředitele Zlínského kraje připravilo přehled, zobrazující veřejně dostupné údaje o počtech nakažených osob a počtech nemocných osob v členění po jednotlivých obcích našeho kraje.
Přehled nabízí mapový pohled v členění po krajích a okresech a dále tabulkový pohled v detailnějším členění podle obcí s rozšířenou působností a se zachycením vývoje v čase.
Údaje jsou přebírány z webu Ministerstva zdravotnictví, kde jsou aktualizovány jednou denně.
Přehled najdete zde:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGQzMTYxYmQtYTJhNS00MmEzLWFiZjAtZDRjZmFhZDM1MWI4IiwidCI6IjBhMjc4MWJiLWE4YjMtNDU0NC1hNDdlLTQyYzZhYjc3YzQ4NCIsImMiOjh9
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj