Práce na rekonstrukci sportovní haly probíhají i za nepříznivého počasí

04.01.2018 09:04

OTROKOVICE - Každou první středu v měsíci se mimo pravidelné týdenní kontrolní dny scházejí představitelé a zastupitelé města na staveništi Městské sportovní haly Otrokovice. Zástupce zhotovitele a hlavní stavbyvedoucí informují vedení otrokovické radnice o aktuální situaci na stavbě a postupu prací. „Ve středu 3. ledna se uskutečnil další kontrolní den. Práce na rekonstrukci sportovní haly začaly koncem dubna minulého roku.,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.
„Před Vánoci jsme vylévali poslední podkladní vrstvu podlahy, aby měla alespoň týden na zrání, kdy na podlahu nikdo nevstupoval. V příštím týdnu začneme přeměřovat vlhkost. V tuto chvíli objekt vytápíme, aby docházelo k efektivnějšímu vysoušení, “ informoval o aktuálních postupech prací Jiří Stacke, zástupce zhotovitele.
V současné době je hotová střecha a částečně i fasády. Jakmile se zlepší klimatické podmínky, bude se pracovat na dokončení fasád. „Nyní provádíme omítky a v polovině měsíce ledna zahájíme betonáž podlah v přístavbě. V lednu také zahájíme montáž roštů pro akustické obklady a sádrokartonové obklady tady na hale. To znamená, že se bude finalizovat celý povrch. Následně zahájíme v měsíci únoru montáž obkladů a dlažeb,“ objasnil Jiří Stacke.
Dále informoval, že v lednu bude vytvořen podrobný harmonogram dokončovacích prací, který bude předán a konzultován s pracovníky odboru rozvoje města. Ten by měl obsahovat i konkrétní časové údaje o dokončení. „Ačkoliv práce probíhají ve stanovených termínech, vyjma drobného prodlení z důvodu změny povrchu podlahy, další práce jsou závislé na počasí. Vždycky je lepší pracovat za vhodných klimatických podmínek, aby rychlost nebyla na úkor kvality,“ uzavřel Jiří Stacke.
Další kontrolní den, kde se budou moci zastupitelé seznámit s dalšími postupy prací, se uskuteční 7. února 2018.
Dokončení stavby se předpokládá na přelomu března a dubna 2018.

Vlastimil Langer

Foto: www.otrokovice.cz