POZVÁNKA

15.01.2020 11:54

Vážení přátelé, kolegové

   Prostřednictvím sv. Valentýna svolávám neformální Valnou hromadu Klubu novinářů Zlín.

Letošní už tradiční Rudolfínum se uskuteční v novém prostředí klubovny Stadionu mládeže nad Hradskou ulicí

  14. února 2020 v 16:00 hodin

Program: 1) Prezence s odběrem náležitostí

                2) Vzájemné přivítání a výroční zpráva o stavu „unie“

                3) Odběr stravy a nápojů

                4) Volná zábava - vzpomínky, volná debata o nemocích, lécích a úmrtích atd.

                5) Zlatý „hřeb večera“ – výměna přebytků z domácností formou TOMBOLY

                6) Rozvoz účastníků, kteří případně netrefí domů …

 

Na Vaši účast se těší Ruda Maňas s Mirkou Krumpolcovou pod záštitou

předsedkyně SN Zlínského kraje Jany Bubeníkové

               K bodu 1) - mezi náležitosti patří zejména příspěvek do tomboly !

 

             PROSÍME O POTVRZENÍ ÚČASTI NA ADRESU NEBO TELEFON MIRKY KRUMPOLCOVÉ !