Poznávání jevů a techniky zbrzdil koronavirus

17.11.2020 12:02

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Pokročilá robotika, magnetismus a mechanika tekutin, optika a optické jevy v životě. To je jenom letmý výběr vzdělávacích programů, které pro veřejnost připravuje Hvězdárna Valašské Meziříčí.

„Snažíme se vymyslet a ověřit programy, které by zvláště dětem a mládeži přiblížily podstatu fyzikálních a jiných jevů, s nimiž se běžně setkávají, a principy fungování techniky, kterou používají,“ nastínila odborná pracovnice hvězdárny Naďa Lenžová cíle projektu s názvem Společné motivační vzdělávání pro mladé.

Projekt navazuje na předchozí vzdělávací aktivity, z nichž některé vznikly před 10 lety a vyžadovaly inovaci. Jiné jsou zcela nové, například program o mechanice.
„Nejmenším dětem pomůže pochopit a prakticky vyzkoušet principy jednoduchých strojů, jakými jsou kolo, páka, kladka nebo nakloněná rovina. Zároveň je chceme přimět, aby se nad těmito jevy zamyslely,“ doplnila odborná pracovnice hvězdárny.

Hvězdárna při tom úzce spolupracuje se Slovenskem. „Jednotlivé programy a metodiku sdílíme s kolegy z tamních škol i hvězdáren. Vzájemně si tím pomáháme,“ ocenil přednosti spolupráce ředitel hvězdárny Libor Lenža. 

Aby výukové programy byly co nejnázornější, nakoupila hvězdárna množství pomůcek. „Pořídili jsme například nové sady programovatelných robotů Lego, Van de Graaffův generátor, laserový box, dálkoměr nebo GPS navigaci. Část pomůcek si vyrábíme sami, aby si je děti mohly osahat,“ dodala Lenžová s tím, že výraznou část nákladů ve výši zhruba 600 tisíc korun pokryla dotace z evropských fondů.

Projekt měl trvat rok a počátkem letošního listopadu měl skončit. Kvůli pandemii koronaviru byl o půl roku prodloužen. „Programy máme hotové. Na letním prázdninovém semináři jsme je představili učitelům, které velmi zaujaly. Na bezplatné ověření v samotných školách ale kvůli jejich uzavření nedošlo,“ objasnila Lenžová, jež věří, že vynucený časový skluz hvězdárna dožene na začátku příštího roku, aby „vypilované“ programy mohla nabídnout široké veřejnosti.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Hvězdárna Valašské Meziříčí