Použitý olej nepatří do odpadů, ale do sběrného dvora

08.01.2018 09:26

OTROKOVICE - Město ve spolupráci s Technickými službami Otrokovice rozšířilo služby v odpadovém hospodářství a nově nabízí sběr použitých potravinářských olejů.

„Vylévání kuchyňských olejů do odpadních rozvodů a dále do městské kanalizace není nejvhodnějším řešením, jak se použitého tuku zbavit. Nežádoucím výsledkem za takovéto vylévání jsou trubní rozvody a kanalizace zanesené ztuhlými oleji, zápach a komplikované čištění,“ sdělila tisková mluvčí města Otrokovice Romana Stehlíková.
„Těmto nepříjemnostem snadno předejdete, pokud použité oleje předáte na nejbližší sběrný dvůr. Stačí, aby olej byl v jakékoli dobře uzavíratelné plastové nádobě,“ uvedla Anna Pšejová, vedoucí odboru životního prostředí. Současně připomněla, že na území města je patnáct sběrných dvorů, které jsou umístěny v blízkosti rodinných a bytových domů.

Oleje shromážděné na sběrných dvorech budou následně předány k dalšímu využití. Dříve končily i tyto oleje ve spalovnách, nově budou po přečištění sloužit jako přídavek do bionafty.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: www.otrokovice.cz