Poutní dny v Kroměříži

11.04.2019 08:22

KROMĚŘÍŽ - Pátek 12. dubna bude v Kroměříži ve znamení Poutních dnů odvozených od Poutní slavnosti k Panně Marii Sedmibolestné. Tento den se v Kroměříži považuje za symbolický začátek turistické sezony a současně proběhne od 6:30 série poutních pobožností v kostele sv. Mořice, přičemž mši v 9:30 bude celebrovat olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

V návštěvnickém centru Arcibiskupského zámku v Kroměříži budou při této příležitosti vystaveny dva nově zrestaurované rukopisy ze sbírek Arcibiskupství olomouckého: modlitební kniha Seger oder ein Wircker der Tugend dominikána Bertholda z Freiburku (70. léta 15. století) a Graduál chwal Božských Jana Táborského (40. léta 16. století) pocházející z kostela sv. Haštala na Starém Městě pražském.

Jelikož prezentace takto vzácných knih podléhá přísnému režimu vystavování, potrvá výstava v návštěvnickém centru Arcibiskupského zámku v Kroměříži pouhé tři dny: od pátku 12. dubna do neděle 14. dubna 2019, vždy od 9 do 16 hod.

 www.vychodni-morava.cz/akce/133341

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Kostel sv. Mořice. Foto: CCRVM