Poslední etapa regenerace sídliště Luh je zahájena

19.10.2020 07:11

VSETÍN – Závěrečná sedmá etapa regenerace sídliště Luh odstartovala tento měsíc. „Dokončení této akce v hodnotě 5,23 milionu korun včetně DPH, z níž 2,5 milionu pokryje dotace Státního fondu podpory investic, se předpokládá v červnu příštího roku,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
„Veškeré práce sedmé etapy regenerace Luhu budou probíhat na pozemcích ve vlastnictví města v okolí bytového domu v ulici Svornosti číslo 1811. Do konce letošního roku by zhotovitel, jímž je společnost sport cité +, s. r. o. z Bílovic, měl provést stavební úpravy parkoviště, odvodňovacích žlabů a zpevněných ploch,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že další fáze této etapy regenerace Luhu bude pokračovat po zimní přestávce.
„Spočívat bude v úpravách stávajícího multifunkčního hřiště, výstavbě dvou dětských hřišť s herními prvky pro věkové kategorie 2 – 6, respektive 6 – 12 let, opravách chodníků, obměně mobiliáře či sadových úpravách včetně výsadby nových stromů,“ doplnil starosta.
Tato sedmá etapa uzavře v červnu příštího roku regeneraci sídliště Luh, kterou město Vsetín odstartovalo v roce 2015. Až do současnosti do ní investovalo více než 50 milionů korun, z nichž zhruba 15 milionů pokryly finanční prostředky z dotačních titulů.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Vsetín