Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o podporu z rozpočtu mikroregionu

21.01.2018 10:57

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Částku 4,633 milionů korun vyčlenily obce mikroregionu Rožnovsko na podporu poskytovatelům služeb v sociální oblasti. „Jednotliví žadatelé mohou posílat své žádosti o finanční příspěvky v oblasti úhrady provozních výdajů nebo v programu podpory aktivit v sociální oblasti mimo služby obecného hospodářského zájmu v období od 7. 2. – 20. 2. 2018,“ informoval tiskový mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

Sdružení Mikroregion Rožnovsko (dále jen Sdružení), jehož členy je devět obcí mikroregionu, vyčlenilo také pro rok 2018 částku na podporu poskytovatelů služeb v sociální oblasti. „V příštím roce mohou poskytovatelé sociálních služeb a další organizace působící v sociální oblasti žádat celkem o 4,633 milionu korun a to ve dvou programech,“ uvedl místostarosta Rožnova Jan Kučera.
„V rámci prvního programu bude Sdružení Mikroregion Rožnovsko finančně přispívat na úhradu provozních výdajů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi či osoby ohrožené závislostmi. Druhý vyhlášený program je určen na podporu ostatních aktivit a služeb v sociální oblasti, jako například osvětová činnost nebo aktivity nad rámec sociálních služeb,“ upřesnil Jan Kučera.

„Seminář, na kterém mohou případní žadatelé zkonzultovat své žádosti, proběhne v pondělí 22 ledna  od 16,00 hodin ve velké zasedání místnosti MěÚ Rožnov,“ pozvala všechny zájemce Eva Vojkůvková ze Sdružení.

Veškeré informace k vyhlášeným programům podpory včetně podmínek pro podání žádostí a samotných formulářů jsou vyvěšeny na úředních deskách (včetně elektronických) jednotlivých obcí mikroregionu Rožnovsko a také na webových stránkách mikroregionu – www.roznovsko.cz v sekci Projekty.

Vlastimil Langer

(logo rožnovsko – archiv)