Poskytovatelé sociálních služeb mohou od města čerpat dotace

11.02.2020 13:31

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Domovy pro seniory, nízkoprahová zařízení pro mládež, pečovatelské služby, terénní odlehčovací služby, azylové domy, denní stacionáře a další poskytovatelé sociálních služeb mají možnost požádat město Valašské Klobouky o dotaci na svou činnost. Podmínkou je působení na území města, nebo poskytování služby zdejším obyvatelům. Žádosti o finanční podporu budou přijímány od 24. února do 9. března. „Městský rozpočet má na dotační program pro poskytovatele sociálních služeb připraveno 600 tisíc korun. Tento způsob podpory ze strany města letos realizujeme poprvé, abychom stanovili všem subjektům stejné podmínky, které budou v souladu se systémem vícezdrojového financování služeb na území Zlínského kraje. V dřívějších letech jsme rozdělovali 350 tisíc ročně, a to na základě jednotlivých žádostí poskytovatelů,“ sdělila starostka Eliška Olšáková.  Prostředky jsou určeny na úhradu jejich provozních nákladů, zejména na mzdy, nájemné, úhrady za energie, materiál pro poskytování služeb a podobně. „Doručené žádosti budou hodnoceny komisí, která posoudí jejich oprávněnost a na základě výpočtu stanoví výši dotací. Ta nesmí přesáhnout 50 % z celkových nákladů, které žadatel vynaložil na svou hlavní činnost v roce 2019, “ přiblížila postup Ludmila Cmajdálková, vedoucí odboru sociálních věcí.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: MěÚ Valašské Klobouky, Lenka Zvonková