Poskytovatele sociálních služeb kraj seznámil s plánem financování a vývojem epidemické situace

21.10.2020 07:44

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj každoročně pořádá setkání s poskytovateli sociálních služeb. Letos se toto setkání vzhledem k epidemickým opatřením uskutečnilo virtuálně prostřednictvím videokonference, která měla přes sto přihlášení.

„Poskytovatele sociálních služeb v kraji jsme informovali o plánu financování sociálních služeb v příštím roce a věnovali jsme se také zvládání koronavirové pandemie. Onemocnění pracovníků nebo čerpání ošetřovného z důvodu uzavření škol působí výpadky tolik potřebného personálu pro poskytnutí potřebné péče. Jako klíčové vnímáme pomoc rodinných příslušníků a zajištění potřebné péče o seniory v domácím prostředí. To zmírní jejich osamocenost a v domácím prostředí je také možné minimalizovat riziko nákazy onemocněním Covid-19,“ uvedla odstupující krajská radní Michaela Blahová, zodpovědná za oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou politiku.

V době nouzového stavu se poskytovatelé sociálních služeb mohou s žádostí o pomoc obrátit na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje. „Mohou nás informovat o personálním výpadku, my následně kontaktujeme studenty vybraných oborů a směřujeme je v rámci státem nařízené pracovní povinnosti do konkrétního zařízení, které pomoc potřebuje,“ sdělila Helena Miklová, vedoucí Odboru sociálních věcí.

Při poskytování sociálních služeb je velmi důležité používání ochranných pomůcek. Náklady na jejich zakoupení mohou poskytovatelé sociálních služeb uplatnit prostřednictvím žádosti o dotaci, kterou lze na Ministerstvo práce a sociálních věcí podat nejpozději do 29. října 2020.  

Podrobné informace o procesních záležitostech v oblasti plánování a financování sociálních služeb ve Zlínském kraji jsou zveřejněny nahttps://www.kr-zlinsky.cz/setkani-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-zlinskeho-kraje-cl-2621.html
Text a foto: Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj