Poplatky za komunální odpad a psy jsou splatné do konce dubna

18.01.2019 08:18

OTROKOVICE - Letos poprvé nejsou do schránek doručovány poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů. „Pokud si občané neuchovali číslo účtu a variabilní symbol, případně mají další nejasnosti, nechť se obrátí telefonicky, mailem či osobně na Městský úřad Otrokovice, odbor ekonomický,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

Informace lze zjistit na Městském úřadu Otrokovice (www.otrokovice.cz), u správce poplatků: odbor ekonomický, odd. správy místních poplatků, budova č. 1 MěÚ, nám. 3. května 1340, Otrokovice, kancelář č. 222, kontaktní osoba: Ilona Svozilová, tel. 577680221, komunal@muotrokovice.cz, svozilova.ilona@muotrokovice.cz,  chmelova@muotrokovice.cz.

„Sazby poplatků za provoz systému komunálního odpadu a za psa jsou stanoveny na kalendářní rok 2019 ve stejné výši jako v uplynulých letech. (Sazby naleznete v příloze.) Splatnost poplatků je ve lhůtě do 30. dubna 2019. Do tohoto termínu musí být poplatky uhrazeny. Pokud není v termínu splatnosti splněna poplatková povinnost, správce poplatku může včas neuhrazený poplatek navýšit až na trojnásobek,“ upozornila Ilona Svozilová, vedoucí oddělení správy místních poplatků.

Od roku 2019 je možné poplatky zaplatit buď bezhotovostním převodem na účet města u KB a.s., expozitura Otrokovice, platbou v hotovosti nebo platební kartou v pokladnách MěÚ  nebo u České pošty – poštovní poukázka bude k dispozici k osobnímu vyzvednutí na MěÚ, odbor ekonomický, odd. správy místních poplatků, nikoliv rozesílána.   

Každý občan Otrokovic má možnost zažádat, aby byl na uhrazení poplatků každoročně upozorněn e-mailem. E-maily s podklady k platbě budou rozesílány na již evidované e-mailové adresy během měsíce února.
Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ