Podruhé v době nouzového stavu jednal krizový štáb ORP Uherské Hradiště

14.10.2020 07:12

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Již podruhé od začátku nouzového stavu zasedal v úterý 13. října formou video konference Krizový štáb ORP Uherské Hradiště.
„Kromě zmapování aktuální situace, ve které silně rezonuje zejména značné zatížení Uherskohradišťské nemocnice, jež se nachází blízko svého limitu co se týká intenzivní péče, byl řešen požadavek Krajské hygienické stanice Zlín na navýšení počtu pracovníků call centra KHS o výpomoc z řad zaměstnanců města Uherské Hradiště,“ uvedl tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma. 
Policie ČR informovala o provádění kontrol dodržování aktuálních krizových opatření, zejména co se týká dodržování stanovených otevíracích hodin provozoven.  
Krizový štáb řešil i připravenost města k zajištění péče o děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotnických a sociálních zařízení.
„V Uherském Hradišti budou pro tento účel vyčleněny základní školy ZŠ Za Alejí a ZŠ UNESCO, které budou pro děti zaměstnanců výše uvedených složek otevřené od 05:30 do 18:30 hodin a budou sloužit žákům I. stupně,“ přiblížil Jan Pášma.
Krizový štáb dále řešil současný povodňový stav na vodních tocích. Podle Vodoprávního úřadu Uherské Hradiště se očekává kulminace hladiny řeky Moravy, a to během dnešního a zítřejšího dne, kdy by mohl být vyhlášen I. nebo i II. stupeň povodňové aktivity. 
Městská policie zajistila prostory Moravního nábřeží v Uherském Hradišti páskou upozorňující občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a do tohoto prostoru nevstupovali. 

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Uherské Hradiště