Podpora na hospodaření v lesích bude pokračovat i letos, navíc bude posílena

13.02.2017 12:58

ZLÍNSKÝ KRAJ – V roce 2016 uvolni Zlínský kraj ze svého rozpočtu 15 milionů korun na hospodaření v lesích, peníze rozdělil 310 žadatelům. Vyplývá to z vyhodnocení dotačního programu, která projednala Rada Zlínského kraje.
„Dotace, které jsme vloni vyplatili, šly na podporu obnovy, zajištění a výchovy lesních porostů a na ekologické a k přírodě šetrné technologie. Také v letošním roce je pro vlastníky lesů připravena finanční pomoc: Zlínský kraj uvolní 10 milionů na zmírnění následků sucha, kde se počítá s dotacemi na snížení škodlivého působení kůrovců, dále na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest, vnášení stanovištně vhodných dřevin nebo zřizování oplocenek a oplůtků,“ sdělila radní Margita Balaštíková, zodpovědná za životní prostředí a zemědělství.
Kromě těchto deseti milionů, které kraj nově vyčlenil na zmírnění následků sucha, však vlastníci lesů nepřijdou ani o „klasické“ dotace na hospodaření v lesích, jak byli dosud zvyklí. Od poloviny loňského roku jsou však vypláceny ze státního rozpočtu a v letošním roce bude stát v dotování vybraných činností lesnického hospodaření pokračovat, a to prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje, který bude nadále přijímat a vyhodnocovat žádosti.     

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ