Po zájmu občanů město rozšiřuje nádoby na třídění biologicky rozložitelného odpadu

18.05.2019 08:04

ZLÍN - Vzhledem k zájmu občanů o třídění bioodpadu rozmístilo město Zlín další veřejná stanoviště. „Celkem tak bude na území města k dispozici 150 stanovišť na rostlinný odpad z kuchyní (zbytky zeleniny a ovoce, čajový a kávový odpad), květiny, zeminu z květináčů, drobné větve a trávu,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.
„Bioodpad do hnědých nádob vkládejte volně ložený, bez igelitových nebo papírových sáčků, spojovacích drátů a stuh, nevkládejte ani žádné kompostovatelné a rozložitelné nádobí. Jen z čistého bioodpadu je možné bezproblémové zpracování na kvalitní kompost na kompostárně v areálu skládky Suchý důl," uvedla Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství.
Více o odběru kompostu naleznete zde: https://www.tszlin.cz/podminky-kompostu-zdarma Nádoby budou sváženy ve 2 týdenním intervalu až do konce listopadu, v zimních měsících pak bude svoz probíhat podle klimatických podmínek 1x za měsíc.
Na Obecinách bude probíhat testování nádob na bioodpad o objemu 660 litrů. Pokud se nádoby osvědčí - bude v nich bezproblémově probíhat kompostovací proces a občané budou dodržovat čistotu vhazovaného bioodpadu, pak se v budoucnu budou využívat na dalších vybraných veřejných stanovištích.
Vlastimil Langer
Foto: www.zlin.eu