Po cyklostezce ze Vsetína do Lužné snad už letos

15.06.2020 12:56

VSETÍN - Síť cyklostezek na Valašsku se zřejmě ještě v letošním roce rozroste o úsek dlouhý 7,5 kilometru. Cyklisté se po něm bezpečně dostanou ze Vsetína až do Lužné.
„Obce na Hornolidečsku, směrem od Ústí až po Brumov-Bylnici, ve spolupráci se slovenskou obcí Horné Srnie, pracují na vybudování cyklostezky, která se má na české straně v katastru Vsetína napojit na stávající Cyklostezku Bečva, na slovenské straně pak na Cyklostezku Váh. Tento ojedinělý mezinárodní projekt, který je považován za vzorový v rámci generelu rozvoje bezmotorové dopravy ve Zlínském kraji, dostal název Cyklostezka BEVLAVA (BEčva – VLÁra – VÁh),“ uvedla tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková. 

Z Cyklostezky BEVLAVA je v současnosti zprovozněn úsek z Valašských Klobouků přes Brumov-Bylnici až po Svatý Štěpán. Letos má být protažen až k česko-slovenské hranici ve Vlárském průsmyku, tedy do Sidonie. Na opačné straně české části projektu pak Sdružení obcí Hornolidečsko (SOH) v říjnu loňského roku zahájilo stavbu cyklostezky v úseku Vsetín – Lužná. 
„Tento sedm a půl kilometru dlouhý úsek začíná ještě v katastru Vsetína před obcí Ústí. Zde se odpojí od stávající Cyklostezky Bečva, přemostěním novou lávkou přes Vsetínskou Bečvu pokračuje do Ústí a dále přes Leskovec a Valašskou Polanku až k obecnímu úřadu v Lužné. Trasa vede především podél řeky Senice, místy se od ní odklání a kopíruje trasu silnice I/57,“ přiblížil předseda SOH a starosta Valašské Polanky Josef Daněk.

Stavba této etapy je rozdělena do dvou částí. Část A na území obce Ústí a částečně i v katastru Vsetína, včetně lávky přes Vsetínskou Bečvu, má přijít na 30 milionů korun, z nichž 90 % uhradí dotace z programu mezinárodní spolupráce Interreg ČR – SR. Část B v úseku Ústí – Lužná je rozpočtována na 75 milionů korun, přičemž 85 % uznatelných nákladů pokryje dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. „Dalšími 11 miliony nám pomohl dotací Zlínský kraj,“ doplnil Daněk.

Katastru města Vsetína se stavba Cyklostezky BEVLAVA dotkne jen okrajově, a to v místě napojení na Cyklostezku Bečva a přemostěním přes Vsetínskou Bečvu. „Právě pro stavbu nové lávky jsme museli zajistit dočasný přístup těžké techniky. Proto je přes stávající Cyklostezku Bečva směrem od silnice I/57 před obcí Ústí položen štěrkový násyp. Po dokončení stavby lávky, tedy zhruba v září letošního roku, bude násyp odstraněn a místo uvedeno do původního stavu,“ vysvětlil Daněk.

Podle něj má celá stavba úseku Vsetín – Lužná skončit na základě smlouvy o dílo v únoru 2021. „Věřím však, že se termín podaří zkrátit na listopad letošního roku,“ dodal předseda SOH s tím, že v přípravě je už i další etapa, která propojí Lužnou, Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy s obcí Poteč a dále pak s Valašskými Klobouky a tím scelí cyklostezku od Vsetína přes Hornolidečsko až po česko-slovenskou hranici. 
„Naše sdružení řeší projektovou dokumentaci pro úsek od Lužné po Poteč. Letos bychom měli mít stavební povolení a chceme požádat o dotaci. Pokud uspějeme, mohli bychom stavbu zrealizovat do dvou let,“ konstatoval Daněk.

Sdružení obcí Hornolidečsko se zaměřuje i na další rozvoj sítě cyklostezek. Od právě budované Cyklostezky BEVLAVA plánuje za obcí Valašská Polanka (ve směru od Vsetína) stavbu další větve, vedoucí podél silnice I/49 směrem k Prlovu. 
„Zhruba dva kilometry dlouhý úsek má končit u odbočky k rybníku Neratov. Na projekt v hodnotě 25 milionů korun jsme požádali o dotaci z programu Interreg ČR – SR. Pokud uspějeme, mohla by stavba proběhnout příští rok,“ nastínil předseda SOH, podle nějž by na tuto cyklostezku měl v budoucnu navázat Zlínský kraj opravou cyklotrasy v úseku Neratov – Trubiska – Bařinka.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vsetín