Plán zimní údržby definuje priority v uklízení ulic

14.11.2017 19:05

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM -  Více než 97 km komunikací (silnic), 51,5 km chodníků, 55 tis. m2 zpevněných ploch (parkovišť) a 55 běžných metrů schodů má na starosti město Rožnov pod Radhoštěm v rámci zimní údržby. Rada města už také schválila plán zimní údržby místních komunikací v Rožnově. Informaci podal tiskový mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.
„Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky. Tato údržba je zajišťována především s přihlédnutím ke společenským potřebám. To znamená, že s ohledem na základní potřeby obyvatelstva, tedy zajištění provozu MHD, svozu odpadů, zdravotního zabezpečení a zásobování, stanovuje plán zimní údržby potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z různé důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby,“ vysvětlila vedoucí odboru správy majetku Michaela Slobodová.
„Město se samozřejmě stará pouze o své komunikace. O silnice II. a III. třídy se ve městě (podobně jako v celém okrese) stará společnost Správa a údržba silnic Valašska,“ doplnil starosta Rožnova Radim Holiš.
Rada města také schválila pořadí důležitosti odstranění závad ve sjízdnosti u silnic a místních komunikací III. třídy a účelových komunikací a ve schůdnosti místních komunikací IV. třídy.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ