Petice občanů proti průjezdu Barum Czech Rally zlínskou ulicí Drahy

15.08.2019 10:14

Redakce našich webových stránek dnes obdržela text petice zlínských občanů proti průjezdu závodních aut Barum Czech Rally Zlín ulicí Drahy: 

„Město Zlín včera vydalo včera rozhodnutí o povolení průjezdu letošní Barum Rallye ulicí Drahy, jejíž obyvatelé však proti průjezdu Barum Rallye ulicí Drahy v letech 2018 a 2019 podali několik podnětů - protestů - a petici (20. 3. 2019). Petici podepsala většina obyvatel ulice Drahy, (mezi nimiž jsou stavební či strojní inženýři, doktoři, pedagogové, umělci, řemeslníci a další). Poškození občané (mezi jinými opět stavební i strojní inženýři, kteří na Drahách bydlí) v roce 2018 a 2019 odborně prezentovali Zastupitelstvu či radním města Zlína konkrétní škody na veřejném (podloží a povrch komunikace Drahy) i soukromém majetku (nosné zdi, okna a fasády domů, ploty), které vzikly v důsledku průjezdu Barum Rally ulicí Drahy v roce 2017. Přesto město Zlín vydalo rozhodnutí ve prospěch průjezdu další, na ulici Drahy historicky druhé, Barum Rally, i v roce 2019 (jede se v neděli 18. 8. 2019)

Barumka (letos jde o 49. ročník) Drahami nikdy nejezdila, zejména proto, že tato ulice je pro průjezd Rally z hlediska ochrany bezpečí a majetku občanů, stejně jako z hlediska ochrany veřejného majetku, nejméně nevhodná. Poprvé tu jela v roce 2017, a to navzdory okamžitým aktivním protestům občanů. Důsledky byly, vzhledem k tomu, že domy zde leží nahusto v obytné zóně a přímo na hranici podélně i příčně svažité vozovky a vzhledem k tomu, že cesta nemá dobré podloží, katastrofální. Škody utrpěly zejména celé pásy podloží a povrchu v krajích vozovky (akcelerace a brždění aut jedoucích 120 km/h z kopce), jako i fasády domů 32, 63, 85 a 27 (praskání zdí, škody na oknech, plotech atd.; tyto domy stojí přímo na hranici úzké, točité, a mimořádně strmé vozovky). 

Zvláště mimořádně nás mrzí nepravdivá prohlášení zástupců města (MČ Jaroslavice) před Zastupitelstvem města Zlína (20. 6. 2019), jejichž cílem je celou situaci bagatelizovat, stejně jako nepravdivá prohlášení pořadatele závodu Barum Rally v tisku z 26. 3. 2019.  Zvláště mimořádně nás rovněž mrzí mimořádně neodborný a nevěcný přístup Rady a Zastupitelstva města Zlína k vážným problémům dotčených občanů Drah (statika domů a cesty), jako i skutečnost, že Rada ani Zastupitesltvo nezujala žádné VLASTNÍ VĚCNÉ (odborné) stanovisko k odborné argumentaci kvalifikovaných občanů proti průjezdu Rally Drahami. 

Za zcela nepřijatelné považujeme, že Rada města Zlína ponechala tento problém dotčených občanů Drah, které zastupuje, v rukou pořadatele a podnikatelských zájmových skupin a na odbornou argumentaci občanů, přes opakované podněty a včasně podanou petici, vůbec nijak sama věcně či odborně nereagovala. 

Mimořádně nás mrzí absence občanského citu a obyčejné intuice zlínských radních (na to jsme si ve zlínské bolševické i postbolševické politice už zvykli), ale zejména také absence obyčejného selského i obyčejného neselského rozumu.    
Současnou situaci (schválení průjezdu, lhostejnost, nevěcnost či zbavování se odpovědnosti ze strany města, lživá prohlášení pořadatele i zástupce MČ) považujeme za nepřijatelné a chceme o něm informovat veřejnost. Rádi bychom Vás proto pozvali přímo v den průjezdu Barum Rallye (neděle 18. 8. 2019) přímo na Drahy, abyste mohli o průjezdu Barum Rally informovat na základě zkušenosti na vlastní oči.“

Ing. David Vlk, předseda petičního výboru proti průjezdu Barum Czech Rally ulicí Drahy

Ilustrační foto: BCRZ