Peníze ze státního fondu pomohou při opravách krajských silnic

17.08.2020 08:40

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo 11. srpna smlouvu, na základě které získá Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) částku 127,7 milionu korun. „Penize budou letos využity na spolufinancování osmi rekonstrukcí a plošnou obnovu povrchů na 16 úsecích silnic II. a III. třídy,“ sdělila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.  

„Podobně jako v posledních pěti letech pomohou i letos při opravách krajských silnic peníze od státu. Trojstrannou smlouvu mezi Zlínským krajem, ŘSZK a Státním fondem dopravní infrastruktury pro čerpání těchto prostředků schválilo 11. srpna krajské zastupitelstvo,“ informoval náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek.

„Získáme tak 77 milionů korun na spolufinancování našich osmi investičních staveb – rekonstrukcí silnic a mostů – a 50,7 milionu na neinvestiční plošné obnovy povrchů vozovek,“ upřesnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Stát poskytuje již od roku 2015 každoročně prostřednictvím SFDI určité finanční prostředky krajům na opravy silnic II. a III. třídy. Zlínský kraj vždy této možnosti plně využíval. „Na spolufinancování investičních i neinvestičních oprav silnic II. a III. třídy bylo v uplynulých pěti letech ve Zlínském kraji využito téměř 600 milionů korun od SFDI,“ doplnil náměstek Pavel Botek.

Z prostředků SFDI budou spolufinancovány rekonstrukce silnic v Tučapech, Mistřicích, Uherském Ostrohu, sanace sesuvů mezi Ludkovicemi a Řetechovem a mezi Vidčem a Rožnovem p. Radhoštěm a přestavby mostů u Cvrčovic, Topolné a ve Velkých Karlovicích.
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: Archiv KNZ