Pedagogové mateřských škol absolvovali přípravu na školní zahradě

29.10.2020 07:16

HULÍN – Školní zahrada Základní školy v Hulíně se stala místem výuky pedagogů mateřských škol z Kroměřížska. Během ní se dozvěděli, jak lze zajímavou formou vzdělávat děti předškolního věku právě v takovýchto prostorách.

„Aktivita měla za cíl ukázat možné pomůcky k výuce v zahradách doprovázené praktickými radami. Účastníci si mohli vyzkoušet práci s těmito pomůckami, které mohou zatraktivnit výuku pro děti a rozšířit, případně doplnit znalosti pedagogů,“ sdělila Iva Koutná, lektorka s dlouholetými zkušenostmi ze zapsaného spolu Líska, která výuku vedla.

Zahrada hulínské základní školy je velmi vhodným výukovým místem. Nachází se zde prostředí příznivé pro rostliny a živočichy, k údržbě a ošetřování prostoru nejsou využívány chemikálie.
„Najdete u nás sad, zeleninový a bylinkový záhon, jezírka, louku, broukovník, hmatový chodník a další zajímavá stanoviště. Zahradu využívají žáci a učitelé k výuce, školní družina k aktivnímu odpočinku, konají se zde pravidelné schůzky ochránců přírody, setkávání rodičů a pořádají se zde i různé semináře. Teď posloužila k výuce učitelek a ředitelek mateřských škol,“ těší Danu Hozovou, učitelku ZŠ Hulín zodpovědnou za environmentální výchovu.

„Akce se uskutečnila v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II, který realizují MAS Jižní Haná a MAS Hříběcí Hory ve spolupráci s městem Kroměříž,“ objasnil Zdeněk Dvořák z hulínské radnice.
„Věříme, že přispěje ke zkvalitnění přípravy dětí na nástup do školního vzdělávání a k jejich hlubšímu poznání přírody. A to i díky praktické sadě pomůcek, kterou pro ně všichni účastníci výukové akce dostali. Dětem pomůže s poznáváním, jak jejich školní zahrada žije,“ konstatoval starosta Hulína Roman Hoza, který je zároveň předsedou správní rady MAS Jižní Haná a předsedou řídicího výboru MAP II ORP Kroměříž.
„Velké poděkování patří Základní škole Hulín, která nabídla svůj atraktivní a pro tuto aktivitu vhodný prostor k uskutečnění této výuky,“ doplnila Vladimíra Vondráčková, ředitelka MAS Jižní Haná.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Hulín