Park před Střední odbornou školou J. Sousedíka ve Vsetíně čeká revitalizace

10.07.2018 08:52

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkové revitalizace se dočká park před hlavním vstupem do Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně. „Radní Zlínského kraje schválili uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, který ve veřejné zakázce nabídnul nejvýhodnější cenu. Revitalizace parku přijde na 7,019 milionu korun,“ sdělila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.
„Park má po své revitalizaci sloužit jako jakési malé náměstí, které bude studenty využíváno k vzájemnému setkávání, čekání na začátek vyučování či k odpočinku v poledních přestávkách. Jako místo oddychu však bude sloužit také občanům bydlícím v okolí,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

V současnosti je park ve špatném stavu. Proto zde budou vykáceny některé dřeviny a vysazeny nové, proběhnou terénní a sadové úpravy, zpevněny budou chodníky i další plochy a dodán bude nový mobiliář. Ten dle dohody dodá město Vsetín v rámci bezplatné výpůjčky škole, která se o něj bude starat. Park bude osvětlen osmi novými svítidly a vznikne zde nový vodní prvek (trysky ze země). Postaví se tu také malé zastřešené pódium, které bude využíváno pro prezentaci činnosti školy. Veškeré práce by měly být hotovy do konce letošního září.
Vlastimil Langer

Foto: www.sosvsetin.cz
Zdroj:
www.kr-zlinsky.cz