Paliativní péče ve Zlíně – Štípě má stále zelenou

26.06.2020 17:31

ZLÍN-ŠTÍPA - Dosavadní už pětiletá působnost zlínského Centra pro léčbu bolesti a paliativní medicínu doznala výraznou změnu v kvalitě poskytované péče v novém moderním objektu. Své služby nyní nabízí ve Štípě na místě někdejšího hostince. Širokou škálu jeho činnosti zastřešuje Nadace Most k domovu Zlín a novinářům ho dnes představila jeho ředitelka MUDr. Eva Hegmonová. Z vlastních prostředků k tomu bylo třeba vynaložit bezmála 3 miliony korun. Nadace se tedy zaměřuje právě na paliativní medicínu, tedy lékařský obor, který se vzhledem ke stárnutí populace stává stále více potřebným. Jenom na platy 10 stálých zaměstnanců je třeba měsíčně 270 tisíc korun. Kromě úhrady zdravotních pojišťoven a nemalého příspěvku od Magistrátu města Zlína je však činnost nadace postavena především na dárcovských příspěvcích právnických i fyzických osob. Stěžejní službou Nadace je mobilní hospic, tedy péče o nepohyblivé pacienty s nevyléčitelnou diagnózou přímo ve svém domácím prostředí.
„Za posledních pět let jsme pečovali takřka o tisíc pacientů, letos a v příštích letech se zase budeme moci postarat až o 200 pacientů ročně ze Zlína i okolních okresů, kde podobná zařízení zatím nefungují. Obsloužit pacienty jsme schopni v okruhu do 35 km“, říká Eva Hegmonová.
V kritickém období Covid 19 si podobně jako jiná zdravotnická zařízení museli poradit především sami, dodávky objednaných ochranných pomůcek měly výrazná zpoždění.
„Po dobu 6 týdnů, jsem ordinovala sama, ostatní lékaři byli staženi do KNTB, sestry působily ve skupinách, aby se nedostaly vzájemně do styku a až později se nám podařilo získat prostředky na zakoupení respirátorů a dalšího materiálu.“ dodává MUDr. Hegmonová.
Mobilní hospic ve Štípě je členem tzv. Fóra mobilních hospiců, které sdružuje více jak 30 hospicových týmů v ČR. Paliativní léčba v tomto zařízení je také do značné míry závislá na státním příspěvku na péči, typickými pacienty jsou z 85 % pacienti onkologičtí, zdravotní pojišťovny doplácejí jenom paušální platbu, což je asi 70 % nákladů. Ostatní náklady už jsou v režii samotné nadace. Obecně se dá říci, že zájem o hospicovou péči neustále roste. Program paliativní péče se však rozšiřuje také ve všech nemocnicích, z těch jsou pak pacienti dle jejich přání, nebo rodiny, předáváni právě do hospiců tohoto typu.
„V našem zařízení dále uvažujeme rovněž o rozšíření nabídky o jiné ambulantní služby. Kromě léčby bolestí páteře, velkých kloubů, obstřiků v oblasti epidurálu a podobně, chceme nabídnout také lůžkový stacionář s analgetickou terapií, akupunkturu, případně školení odborné terapie. Někdy nám pacienti volají i v noci a my vyjíždíme k nim domů. Denně jsme ale schopni obsloužit maximálně 11 pacientů“, dodává Eva Hegmonová. Za zmínku také stojí, že průměrná doba pobytu pacienta v hospicové péči je 14 dní, více jak 30 dní zdravotní pojišťovny nejsou ochotny uhradit. Bližší informace na: www.nadacemdzlin.cz
Text a foto: Rudolf Maňas
Syndikát novinářů Zlínského kraje
Pod foto: Lékařka Eva Hegmonová