Otrokovický hřbitov čeká úprava

09.07.2020 10:18

OTROKOVICE - Přibližně tři měsíce bude probíhat rekonstrukce centrální plochy kvítkovického hřbitova v prostoru mezi hlavní branou a smuteční síní. „Úpravy budou hrazeny z městského rozpočtu a otrokovickou radnici vyjdou přibližně na 2,3 milionu korun,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.

Jedná se o úpravu plochy hřbitova mezi hlavní branou a smuteční síní, která je z obou bočních stran vymezena hroby. Plocha je v současné době členěna středovým travnatým pásem na dva asfaltové chodníky.
„Toto uspořádání bude zachováno. Stávající asfaltový povrch bude odstraněn a nahrazen betonovou dlažbou, která je již použita v nově předlážděných bočních chodnících hřbitova. Středový travnatý pás bude zaměněn za pás se štěrkovým trvalkovým záhonem, který bude rytmizován vloženými betonovými lichoběžníkovými segmenty,“ popsala plánované práce Alena Lacigová z odboru rozvoje města.
Doplnila, že stávající osvětlení bude odstraněno a nahrazeno novým. V návaznosti na betonové segmenty budou umístěny na okraj trvalkového záhonu také lavičky.

Vlastimil Langer

Zdroj: Měú Otrokovice

Ilustrační foto: Vlastimil Langer