Otrokovice rozdělí do sportu 7,3 milionu korun

09.05.2022 07:50

OTROKOVICE - Reprezentace na mistrovstvích světa, Evropy i republiky, účast v nevyšších národních i mezinárodních soutěžích, ale i prostor pro volný čas dětí a mládeže, to vše zahrnuje otrokovický sport. „Podmínky pro sportovní organizace vytváří radnice, která jejich činnost každoročně dotuje několika miliony korun. V letošním roce je mezi sedmnáct spolků rozděleno 7 349 400 korun,“ informovala Lenka Vaculová, tisková mluvčí otrokovické radnice.

 „Podporou sportovních spolků vytváříme podmínky pro trávení volného času široké veřejnosti. V kategorii dětí a mládeže nabízí tyto spolky pestrou škálu aktivit. Od individuálních i týmových sportů až po turistiku či skauting. Řada organizací sdružuje i dospělé. V neposlední řadě sportovní spolky dávají možnost široké veřejnosti sledovat jejich počínání v rámci pořádaných turnajů, soutěží a nejrůznějších sportovně společenských událostí. Není výjimkou, že mají často charitativní charakter,“ uvedla starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Dotace se poskytuje na činnost žadatele se sídlem v Otrokovicích a je určena pouze na úhradu uznatelných nákladů neinvestičního charakteru související se zajištěním hlavní činnosti žadatele.
„Může jít například o opravy a udržování majetku, sportovního materiálu a vybavení, úhrady energií, pronájem sportovišť, ale i náklady na dopravu, ubytování, startovné či poplatky spojené s účastí na utkáních, soutěžích, soustředěních a akcích v oblasti tělovýchovy a sportu konaných mimo území města Otrokovice a další dle programu pro poskytování dotací,“ sdělila vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopíková.
 „Město Otrokovice svědomitě pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, do čehož patří i vytváření podmínek pro volnočasové aktivity zejména dětí a mládeže, a to v zájmu jejich rozvoje a prevence negativních jevů. Důkazem toho jsou každoroční dotace pro otrokovický sport v řádech několika milionů korun,“ uzavřel místostarosta města Otrokovice Petr Ťopek.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Městský úřad Otrokovice