Otevřeny jsou výzvy Lidová stavba roku, Knihovna a Knihovník Zlínského kraje

13.04.2019 11:22

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila dvě výzvy na předkládání návrhů a nominací na ocenění a uznání v oblasti kultury a památkové péče, jsou jimi Lidová stavba roku, Knihovna Zlínského kraje a Knihovník Zlínského kraje.

„Uznání Lidová stavba roku 2019 za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví uděluje Zlínský kraj již od roku 2008. Návrhy je nyní možné předkládat do 30. dubna,“ upozornil radní Miroslav Kašný zodpovědný za oblast kultury.

Přihlásit se může vlastník stavby, případně jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vlastníka. Fyzická osoba, která návrh podává, musí mít trvalé bydliště na území ČR, v případě, že návrh podává právnická osoba, musí mít sídlo na území ČR.

Ocenění je možné získat také v oblasti knihovnictví. Vyhlášena je výzva Knihovna Zlínského kraje, ve které se hodnotí přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a nadstandardní aktivity knihovny. „Mezi hodnotícími kritérii je kromě počtu uživatelů, výpůjček, kulturních a vzdělávacích akcí i vzhled a vybavení knihoven, péče o literární dědictví, zapojení do projektů a komunitní činnost knihovny,“ popsal Miroslav Kašný.

Knihovník Zlínského kraje je pak hodnocen za dlouhodobou či vynikající práci a mimořádné činnosti v oblasti knihovnictví, přínos a nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven. „Návrh na ocenění v oblasti knihovnictví mohou podávat občané ČR starší 18 let, odborná veřejnost, zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven do 31. května,“ dodala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Vybrané knihovny a knihovníky ze Zlínského kraje v ocenění Knihovna Zlínského kraje a Knihovník Zlínského kraje uděluje Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně od roku 2013.
Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz