Otevřený dopis Zdravotnímu výboru Zlínského kraje

18.01.2019 17:57

KROMĚŘÍŽ - Vážený pane předsedo, vážení členové zdravotního výboru.

Situace v Kroměřížské nemocnici je z důvodu navrženého odvolání MUDr. Mergenthalové velmi napjatá. Tento zcela nesystémový krok hejtmana Čunka, doslova paralyzuje běžný chod nemocnice! 

Musím zdůraznit, že důvodem navrženého odvolání je přílišná spjatost s nemocnicí a nedůrazné prosazování nového směru. Jakého směru? MUDr. Mergenthalová vede činnost řádně v souladu s platnou koncepcí zdravotnictví Zlínského kraje, žádná jiná dosud není přeci schválena.

Díky velmi tvrdé práci a správné motivaci personálu nemocnici ekonomicky, a především personálně stabilizovala, i nadále se snaží o její rozvoj, splácení starých dluhů, profesní i finanční růst svých zaměstnanců a doslova pro nemocnici žije! 

Není tohle vizitka správného manažera?

Co tedy hejtmanovi vadí, že musí takový člověk opustit rozdělanou práci?

Proč se neřeší, že zbývající dva členové představenstva ve svých funkcích naopak selhávají, ze strany personálu, nejen KNTB, jsou voláni k zodpovědnosti a hejtman vyzýván k nápravě tohoto svého kroku?

Před jeho nástupem do funkce jsme měli tři dobře fungující a ekonomicky dobře prosperující nemocnice a jednu, která odváděla kvalitní práci, ale doplatila na špatný management. Logický krok by byl nahradit toto vedení novým, silným týmem, jenž se bude plně soustředit na zlepšení situace. Místo toho se nahradí kvalitní managementy ostatních nemocnic rádoby odborníky a nyní je ze špatně ekonomicky fungující nemocnice (po finanční injekci banky) nemocnice v černých číslech, ale personálně naprosto devastovaná a ochromená. Zbývající tři se obávají o svou budoucnost.

Zodpovědnost vůči občanům kraje v souvislosti se zajištěním zdravotní péče mají volení představitelé, ale dopady jejich neuvážených kroků budou vždy muset řešit zdravotníci. Co ale ještě tito lidé vydrží a snesou? 

Prosím nenechte dojít zdravotnictví v našem kraji až na okraj propasti a pomozte nám to konečně zvrátit.

S úctou

Ludmila Šromotová, členka dozorčí rady Kroměřížské nemocnice, místopředsedkyně  ZO OSZSP a členka krajské rady OSZSP