Otevřený dopis ČLK krajským zastupitelům

13.06.2019 06:29

Vážený Zlínský kraji, vážený pane hejtmane,
ostře odsuzujeme úmysl podání trestního oznámení na Ing. Zdeňka Havla, který byl zveřejněn v tiskové zprávě na oficiálních stránkách Zlínského kraje dne 11. června 2019.

Stejně tak odsuzujeme podnět podaný Zlínským krajem k ČKAIT (České komoře autorizovaných inženýrů a techniků) s dopředu avizovaným cílem, citujeme: "...aby takový znalec přišel o razítko." Výše citované stanovisko krajského úřadu považujeme nejen za intuitivně zavádějící a předjímající trest, ale zejména vrcholně arogantní s neklamnými rysy šikany.

Jmenovaný vystoupil na konferenci České lékařské komory dne 5.června 2019 s vlastní prezentací nazvanou "Krajská nemocnice T. Bati - Princip udržitelné výstavby". Je mu kladeno za vinu, že „uvedl v omyl zastupitele Zlínského kraje“ tím, že vyčíslil a zdůraznil ekonomickou výhodnost rekonstrukce stávajícího areálu KNTB z pohledu statika. Své stanovisko zopakoval a vysvětlil na místě v následné diskusi přímo i s Vámi, pane hejtmane. Jeho vyjádření je dohledatelné na záznamu konference. Konferenci České lékařské komory jsme záměrně pojali jako široké diskusní fórum. Jako lidé pohybující se často na akademické i stavovské půdě jsme zvyklí na běžný demokratický formát takových diskusí, kde se názory tříbí, aniž by za svá vyjádření byl kdokoliv sankcionován, dehonostován či jinak trestán. V konečném důsledku je to přesně to, co jsme od takové konference očekávali. Svobodnou výměnu názorů. Jsme pobouřeni tím, že člověk, který byl jako jeden z mála odborníků na danou problematiku vůbec ochoten veřejně vystoupit, za což mu patří náš dík, má být vláčen a pranýřován za svůj odborný pohled, jenž je ve zřejmé nelibosti Vaší a zřejmě i dalších zastánců alternativního řešení.  Se stejnou logikou bychom mohli rozporovat a žalovat např. ekonoma docenta Ševčíka, který nabádal krajské zastupitele na veřejném jednání k bezproblémovému odhlasování obřího zadlužení v kraji, aniž by jim mohl zaručit adekvátní příjmy nové nemocnice od zdravotních pojišťoven, což je základní předpoklad takové rozvahy. Žádáme proto okamžité zastavení represivních postupů vůči osobě Ing. Zdeňka Havla ze strany krajského úřadu.

Úmysl "ukrást" svobodnou platformu stavovské konference volenými zástupci kraje či jeho úředníky vnímáme jako nebezpečný precedens postupného ukrajování svobody projevu, kterou jsme před třiceti lety nabyli. Ne náhodou plní v těchto dnech občané náměstí českých měst. Tato tendence k okrajování svobody i svobody projevu bují zejména tam, kde jsou občané laxní a svým nezájmem umožní lidem s autoritativními sklony upevnit se téměř nedobytně v zákopech svých funkcí.

Ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, dne 11. června 2019 organizátoři konference ČLK:
MUDr. Jaromír Bernátek, předseda OS ČLK Zlín,
MUDr. Jaroslav Novák, předseda OS ČLK Kroměříž
MUDr. Jan Píštěk, předseda OS ČLK Uherské Hradiště
MUDr. Parvine Gricová, OS ČLK Uherské Hradiště,
MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, OS ČLK Kroměříž
Ludmila Šromotová, předsedkyně OSZSP Kroměříž
prim. MUDr. Ivana Horková,  OS ČLK Kroměříž MUDr.
Olga Sehnalová, MBA, OS ČLK Kroměříž
MUDr. Richard Kreml, OS ČLK Kroměříž
MUDr. Miloš Kucián, místopředseda SPL Kroměříž
MUDr. Tomáš Šindler, OS ČLK Kroměříž