Otevřený dopis Aleny Gajdůškové, poslankyně Parlamentu České republiky

17.04.2020 15:48

Vážený pan
MUDr. Radomír Maráček
předseda představenstva
KNTB
Zlín

 

                                                                                                   Zlín 17. dubna 2020

Vážený pane řediteli,

     byla jsem seznámena s dopisem zaměstnanců KNTB k současné situaci v nemocnici, která je podle nich v současné době již neúnosná.

     Pro zvládnutí pandemie stát zdravotníky podporuje a my všichni oceňujeme jejich obětavost. Jsem proto znepokojena tím, že v klíčové nemocnici našeho kraje jsou vážné problémy mezi jejím vedením a zaměstnanci.  

     Z dopisu zaměstnanců plyne, že si jsou vědomi mimořádné situace a jsou srozuměni s nutností mimořádných opatření. Nesouhlasí ale se zaváděním opatření, která neodpovídají potřebám provozu oddělení, a se kterými není většina pracovníků KNTB srozuměna.

      Pro člověka mimo nemocnici je opravdu překvapující, že místo motivace a ocenění, které je důležité pro potřebné mimořádné nasazení zaměstnanců ke zvládnutí pandemie koronaviru i pro pacienty obecně, se v KNTB zavádí organizace, proti které zaměstnanci vznášejí významné argumenty.

      Žádám proto o vysvětlení problémů, na které zaměstnanci upozorňují ve svém dopise.

Dále žádám o otevřené jednání s  představiteli zaměstnanců tak, aby KNTB jako krajské zařízení byla schopna situaci pandemie zvládnout. Velmi ráda se takového jednání zúčastním, pokud věci může pomoci nezávislý účastník.

 

                                                               S pozdravem

                                                                                          Alena Gajdůšková, v. r.

                                                                                          poslankyně P ČR

                                                                                          1.viceprezidentka Svazu pacientů ČR

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Na vědomí:

Rada Zlínského kraje