Organizace žádají z programové podpory města více než 11,5 milionu korun

09.02.2019 11:30

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Částku 11,57 milionu korun žádají z rozpočtu města v rámci tzv. programové podpory (dříve granty) jednotliví žadatelé. „Schválený rozpočet počítá s částkou 7.175 milionu korun. O tom, komu a v jaké výši budou příspěvky schváleny, rozhodne dubnové zasedání zastupitelstva města po doporučení hodnotících komisí v jednotlivých oblastech,“ informoval tiskový mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

Do druhé poloviny ledna měli jednotliví žadatelé možnost podat své žádosti do tzv. programových podpor vyhlášených městem Rožnov p. R. „Radnice přijala 128 žádostí v celkové výši 11.572.014 korun. Požadavky jsou rozděleny do oblastí sportu, kultury, životního prostředí, oblasti podpory seniorů, komunitního života, podpory vzdělávacích činností a spolupráce v rámci partnerských měst,“ uvedla Lucie Vančurová z rožnovského MěÚ, která má programovou podporu na starosti.

„Tradičně nejvíce žádosti přišlo v oblasti sportovní (71 projektů za 9,342 milionu korun), následuje oblast kulturní (23 žádostí za 1.109.470 korun, oblast podpory komunitního života (13 žádostí za 298,4 tisíc korun), oblast podpory vzdělávání (12 žádostí za 238,55 tisíc korun), oblast podpory organizačního zajištění zvyšování kvality života a aktivit seniorů (5 žádosti za 456 tisíc korun), oblast podpory spolupráce s partnerskými městy (3 žádosti za 119,5 tisíc korun)a oblast životního prostředí (1 žádost za osm tisíc korun),“ vypočítala Lucie Vančurová.

„V rámci sociální oblasti dále město Rožnov poskytuje příspěvek ve výši 4,32 milionu korun pro Sdružení Mikroregion Rožnovsko, které dále prostředky ze všech obcí mikroregionu rozdělí mezi poskytovatele sociálních služeb,“ doplnila informace Vančurová .

„Ve výše uvedených částkách dále není zahrnut Program podpory pro školské organizace zřizované městem (180 tisíc korun), dotace na ledovou plochu (4,55 milionu korun) a individuální dotace (220 tisíc),“ řekla Lucie Vančurová.

„S ohledem na množství požadavků a rozpočtové možnosti města je jasné, že ne všichni, kdo předložili své žádosti, mohou počítat s úplným uspokojením všech finančních požadavků. O finální podobě podpory rozhodnou na svém dubnovém zasedání zastupitelé města,“ uzavřela Lucie Vančurová.

Vlastimil Langer