Oprava křižovatky u gymnázia ve Vsetíně si vynutí objížďky

18.06.2020 07:10

VSETÍN – Frekventovaná křižovatka ulic Žerotínova a Tyršova před budovou Masarykova gymnázia projde během letošních letních prázdnin opravou, která si vyžádá změny v organizaci dopravy.

Vozovka na křížení ulic Tyršova a Žerotínova dlouhodobě vykazuje znaky deformace. „Významný podíl na tomto stavu má vysoká dopravní zátěž. Přes křižovatku denně projíždí nejen spousta osobních vozidel, ale i autobusů na linkách městské hromadné a příměstské dopravy,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že radnice na letošní rok připravila opravu tohoto klíčového dopravního uzlu.

V rámci ní bude odstraněn stávající kryt vozovky ze žulových kostek včetně ložné vrstvy. Zhotovitel následně doplní uliční vpusť, provede drenáže a po nutných úpravách, doplněnía zhutnění konstrukčních vrstev prostor znovu zadláždí žulovými kostkami. „Součástí opravy je i předláždění komunikace a nájezdových ramp u zvýšeného přechodu pro chodce na ulici Žerotínova před hotelem Vsacan, a také předláždění sousedního přechodu pro chodce před křížením s ulicí Smetanova,“ přiblížil starosta Růžička.

Oprava je naplánována na dobu letních prázdnin v délce 40 dnů. Zhotovitelem se na základě provedené veřejné zakázky stala společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o. Město Vsetín vynaloží na realizaci této opravy částku 1,4 milionu korun.

„Oprava bude probíhat za úplné uzavírky křižovatky před gymnáziem a také části ulice Žerotínova. Nyní se projednává návrh přechodného dopravního značení včetně objízdných tras. Detailnější informace přineseme po jeho schválení,“ upozornil starosta.
„Prosím v této souvislosti občany o trpělivost. Oprava s sebou ponese citelný zásah do plynulosti dopravy v centru města. S ohledem na stav povrchu vozovky je ale nezbytná,“ vyzval veřejnost starosta.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Vsetín