Oleje z kuchyní patří do sběrného dvora

06.01.2019 08:51

OTROKOVICE - Nová legislativa v oblasti odpadového hospodářství ukládá obcím povinnost zajistit místa pro oddělený sběr použitých jedlých olejů a tuků. „Ač tato legislativa nabývá účinnosti až 1. 1. 2020, město Otrokovice ve spolupráci s Technickými službami Otrokovice zajistilo sběr použitých potravinářských olejů na všech sběrných dvorech s předstihem již od roku 2017,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

„Snad každý už dnes ví, že vylévání kuchyňských olejů do odpadních rozvodů a dále do městské kanalizace není tím nejlepším řešením. ‚Odměnou‘ za takovéto vylévání jsou trubní rozvody a kanalizace zanesené ztuhlými oleji, zápach a komplikované čištění. Těmto nepříjemnostem lze snadno předejít, pokud jsou použité oleje v jakékoli dobře uzavíratelné plastové nádobě předány na nejbližší sběrný dvůr do označeného kontejneru,“ uvedl jednatel Technických služeb Otrokovice Vladimír Plšek.  

Oleje shromážděné na sběrných dvorech jsou následně odváženy k dalšímu využití jako přídavek do bionafty. O zodpovědném ekologickém přístupu občanů Otrokovic k této problematice svědčí více než 1.200 l sesbíraných potravinářských olejů za rok 2018, což je o 50 % více ve srovnání s rokem 2017.

Vlastimil Langer

Foto: www.otrokovice.cz