Okolí hradu Malenovice čeká revitalizace

21.05.2020 11:36

ZLÍN – Připravovaná revitalizace by měla vyřešit nástupní prostor, který umožní návštěvníkům sejít se řed vstupem do hradu, případně čekat na program či prohlídku. Současně by toto prostranství sloužilo jako zázemí v rámci jednodenních programů pro stánky či předvedení řemesel.

„To je jen jedna z navržených úprav v okolí malenovického hradu, ke kterým chce přistoupit ve spolupráci s krajem město Zlín,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Vyřešit prostor kolem hradu komplexně není jednoduchý úkol. Jednak je tento veřejný prostor v péči více majitelů, střídají se zde lesní a nelesní porosty a také je zde místy složitý skalnatý terén.,“ vysvětlil náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

Hlavní úkol tedy tkví v tom, aby dané místo působilo jednotně a zachovalo si genia loci. První část příprav byla hotova již letos a spočívala v terénních průzkumech a především v inventarizaci porostních skupin a stromů. Díky tomuto poměrně detailnímu zpracování mohli všichni zainteresovaní společně přistoupit k druhé, stěžejní části díla a to k samotnému architektonickému návrhu.

„Aktuálně probíhají konzultace a schůzky nad koncepcí celého prostoru. Společně se zástupci kraje a přestavitelů Muzea Jihovýchodní Moravy jsou diskuse přínosné, všechny strany mají zájem na kvalitním zpracování předmětného díla. Vše je současně konzultováno se zástupci NPŮ Kroměříž,“ sdělil Melzer.  

Kromě nového řešení předhradního prostoru bude i zachován a částečně rozšířen o nové odrůdy peckovin a jádrovin také zdejší ovocný sad. „Okolí tzv. hájenky bude rozšířeno i o edukativní prostor bylinných, trvalkových či zeleninových záhonů. Tato koncepce je v souladu i s vnitřní náplní hradu. Okolo hradu vznikne stezka, která návštěvníky provede stávajícími porosty, nabídne jim výhledy na kostel Sv. Mikuláše i velkou část Malenovic, ať už z pozice nově plánovaného altánu či jednotlivých odpočinkových míst. Nezapomíná se ani na nový mobiliář – lavičky, odpadkové koše, posezné trámy,“ doplnil Bedřich Landsfeld.

Dokončení tohoto prvního stupně projektové dokumentace proběhne ještě letos. Pokud nastane shoda se všemi subjekty, na jejichž pozemcích se projekt řeší, mohlo by se přistoupit k dalšímu stupni projektu, kterou je projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

Vlastimil Langer

Zdroj: Magistrát města Zlína
Ilustrační foto: Archiv MJVM