Odvolání MUDr. Lenky Mergenthalové je chybný krok, říká vedení kroměřížské radnice

28.01.2019 17:22

KROMĚŘÍŽ - Vedení kroměřížské radnice hodnotí dnešní odvolání místopředsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice a. s. MUDr. Lenky Mergenthalové, MBA jako chybný krok. „Je to nesprávné rozhodnutí. Obáváme se o budoucnost Kroměřížské nemocnice a o zachování dostupnosti zdravotní péče na Kroměřížsku,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.
Rada města se již dříve proti odvolání Mergenthalové ohradila. Když se tyto informace objevily, radní poslali hejtmanovi Jiřímu Čunkovi a radním Zlínského kraje dopis, kterým žádali o potvrzení či vyvrácení těchto informací a také v něm vyjádřili Mergenthalové podporu. Čunek odpověděl, že změny v managementu nemocnice jsou odpovědností valné hromady, tedy krajské rady.
„Tuto odpovědnost respektujeme. Ale i s ohledem na to, že budoucnost nemocnic se týká každého z nás, by hlas občanů a samosprávy neměl být opomenut,“ upozornil Němec na to, že Mergenthalová má podporu zaměstnanců nemocnice i široké veřejnosti. V čele nemocnice stála od ledna roku 2014. Významně přispěla ke zlepšení její ekonomiky a pracovala na rozvojových projektech nemocnice.
„Obáváme se nyní, že investice do nemocnice budou omezené. A že se bude postupně omezovat i rozsah péče, kterou nemocnice bude pacientům poskytovat,“ doplnil kroměřížský starosta.
„Čunek loni při debatách o změnách v krajském zdravotnictví odmítl rušení oddělení v nemocnicích a mluvil pouze o administrativních opatřeních, které mají zefektivnit řízení nemocnic a zlepšit jejich postavení vůči zdravotním pojišťovnám a dodavatelům,“ připomněl tiskový mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
„Od ledna letošního roku byla ale v Kroměříži zrušena lůžková část očního oddělení. Lidé si stěžují, že musejí jezdit do Zlína,“ řekl Němec.

V odpovědi starostovi z letošního ledna hejtman Čunek slibuje, že žádné další rušení oddělení či zásadní změny, které by se měly dotknout kvality a rozsahu péče v Kroměřížské nemocnici, a. s., se neplánují. „Otázkou je, nakolik se tomuto slibu dá po zrušení lůžkové části očního oddělení věřit?“ dodal Němec.

Město Kroměříž považuje Kroměřížskou nemocnici a. s. za významné zdravotnické zařízení, které ovlivňuje kvalitu života občanů města i celého regionu. Radnice nemocnici podporuje. Město se za zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče v kroměřížské nemocnici minimálně ve stávajícím rozsahu postavilo rázně již v loňském roce, kdy Zlínský kraj přišel s novou koncepcí zdravotnictví, která by vedla ke koncentraci většiny důležitých oborů do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.
Zlínský kraj záměr poté pozměnil a nyní připravuje stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně – Malenovicích. Budoucnost Kroměřížské nemocnice a. s. je nejasná. „Vedení kroměřížské radnice bude nadále usilovat o to, aby nebyla rušena další oddělení a nebyla nikterak omezována kvalita a rozsah zdravotní péče na Kroměřížsku,“ uzavřel Němec.

Vlastimil Langer
Zdroj: Tisková zpráva MěÚ Kroměříž
Foto: Archiv KNZ