Odpověď hejtmana Jiřího Čunka ministryni Maláčové

13.08.2019 16:44
Zlínský kraj Jiří Čunek hejtman

Ve Zlíně dne 13. srpna 2019 KUZL  50886/2019

 

Vážená paní ministryně, 

tímto reaguji na Váš dopis č. j. MPSV-2019/158252-220, který jsem obdržel v pondělí 5. srpna 2019. Vzhledem k tomu, že jste tento dopis zároveň učinila veřejně sdíleným na stránkách ministerstva, považujte i tuto moji odpověď za otevřenou.        

Především si dovolím s ohledem na Vaši krátkou dobu v politice Vás poučit, že informace, které získáváte z médií, jak sama píšete, jsou téměř vždy znepokojivé a polopravdivé. Bylo by proto vhodnější si tyto informace ověřit u mě dříve, než psát otevřené dopisy. Tyto informace uveřejnil pan krajský zastupitel  a senátor Valenta, v jím vlastněných médiích. Tím vypustil poplašnou zprávu, způsobil u některých seniorů strach a představitelů obcí obavu, že se chceme zařízení zbavit a tím neposkytovat sociální služby 

Zcela jistě nelze podezřívat pana Valentu z obav o seniory, protože jeho hlavní činnost je hazardní průmysl, v jehož důsledku mnoho seniorů a rodin upadá do zásadních životních problémů. Pokud by měl  pan zastupitel Valenta upřímnou snahu zjistit pravdu, má ze zákona plné právo informovat se nejen u mne,  ale i u pracovníků celého úřadu.

Chápu, že je to jeho politická hra s voliči. Zapomněl však, že tím nejen seniory vyděsil, ale urazil všechny obce a neziskové organizace, které sociální služby v našem kraji poskytují. Vždyť téměř 60 % příspěvků, které jdou do sociálních služeb, jsou realizovány právě jimi! Lze snad říci, že to dělají špatně či jsou potřební ohroženi?! Nebo že rozšířením jejich služeb bude někdo ohrožen?! Vždyť kraj všechny poskytovatele kontroluje. 

Rád Vám sdělím, co rada Zlínského kraje svým usnesením zamýšlí. Reagujeme na žádosti některých starostů a neziskových organizací převzít některé sociální služby, jichž je náš kraj zřizovatelem. Abychom jednali spravedlivě a transparentně rozhodla se krajská rada oslovit s dotazem všechny starosty a neziskové organizace, abychom nejen zjistili jejich opravdový zájem, ale zároveň jim sdělili veškeré informace spojené s poskytováním sociálních služeb. Tento úkol dostala paní Michaela Blahová, radní zodpovědná za sociální věci. Na základě výsledků těchto jednání se teprve můžeme rozhodovat o dalších krocích. Proto jsme také zatím nevedli žádná  jednání,  abychom  neblamovali zastupitele a nemařili jejich čas. Může se ukázat, že o poskytování služeb po seznámení se všemi okolnostmi nebude mít nikdo zájem a Zlínský kraj je bude poskytovat i nadále ve stejném režimu, jako dnes. 

Vážená paní ministryně, mrzí mě, že jste se Vy a Vaši spolupracovníci nechali ovlivnit nepravdivými zprávami opozičního zastupitele pana Valenty. Nicméně mám alespoň důvod a velmi rád Vám odešlu podrobný výčet námi zamýšlených kroků v sociální oblasti i s návrhy, jakou pomoc potřebujeme od Vás. Z našeho osobního jednání a korespondence víte, že například nemůžeme používat některé domy, díky dnes nesmyslným omezením, které stanovilo Vaše ministerstvo před mnoha lety. 

Zdroj: Tisková mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová