Obyvatele Otrokovic trápí komáři, radnice chytá další postřiky

22.07.2020 09:24

OTROKOVICE - V současné době trápí nejen obyvatele Baťova velké množství komárů. Další postřik je naplánován na středu 22. července před Otrokovickým hudebním létem, aby komáři obtěžovali návštěvníky a obyvatele Bahňáku co nejméně.

„Po minulém zásahu upozorňovali občané, že se za vozidlem aplikujícím postřik nekouří, tak jako v minulých letech. Důvodem je, že se při zásahu, jako nosič chemické látky, už nesmí používat ty, které zanechávají silnou kouřovou stopu. Ve městě se používá lehká eko mlha jako zesíleně působící nosič, takže není vidět žádný dým,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.

Příčinou letošního zvýšeného výskytu komáru je deštivé léto a zejména červnové srážky, kdy voda zaplavila četné plochy a příležitostné tůně. V nich čekalo na vodu tisíce nakladených komářích vajíček a z nich teď vylétají mraky komárů. Komáří larvy hibernují bez vody i několik let a po zaplavení těchto míst vodou se líhnou ve velkém. Nestálé počasí a střídání tepla a dešťů je ideální pro množení nových ohnisek.
„Je nutné zdůraznit, že se zásahem hubí pouze létající stadium komára a účinek je opravdu pouze krátkodobý, protože komáři z okolí přesídlí v krátké době zpátky do města.  Letos je jich hodně, takže jejich úbytek po akci je málo patrný,“ vysvětlila Marie Zahradníčková z odboru rozvoje města, která má na starosti městskou zeleň.

Další možností likvidace komárů je hubení jejich larev. Při tomto zásahu se postřik aplikuje na hladinu lagun, zatopených luk, tůní, mokřadů, kde voda stojí delší dobu. Ideální doba zásahu proti larvám je jaro (duben), a to proto, aby se snížila populace už před sezónou. Letos bylo v té době sucho a i předpovědi na léto byly spíše opačné, než je skutečnost, takže se takové množství komárů nepředpokládalo.

Plošný zásah proti komářím larvám se přímo ve městě použít nedá, protože voda rychle odteče a trvale zamokřené plochy zde nejsou. Účinek postřiku se projeví až při zásahu na větším území, a proto ani lokální postřik mimo obydlené území pouze v rámci katastru Otrokovic by neměl smysl a k akci by se musely připojit i okolní obce.
„Celé je to také technicky náročnější a dražší, protože do nepřístupného terénu většinou nemůže najet aplikační vozidlo a zamokřené plochy se musí stříkat ručně. Hubení komárů je prostě drahá záležitost a v okolí ji žádná obec nedělá,“ dodala Zahradníčková.

Častými lokálními ohnisky líhnutí jsou různé nádrže na vodu, barely, sudy apod., ve kterých lidé zadržují dešťovou vodu na zahradách. Líhní komárů se mohou stát i podzemní nádrže na dešťovou vodu, pokud nejsou zabezpečené. Tuto vodu je potřeba ošetřit přípravkem na hubení larev, anebo nádrže zakrývat tak, aby do nich komáři nemohli naklást vajíčka. I těmito nenápadnými opatřeními mohou obyvatelé města přispět ke snížení populace „otravného hmyzu“.

Město Otrokovice plánuje v návaznosti na aktuální počasí a na výskyt komárů na Bahňáku další sérii postřiků.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Otrokovice