Obyvatelé Kvítkovic dostali informace k výstavbě obchvatu

25.01.2019 11:52

OTROKOVICE - Výstavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic byla zahájena v říjnu minulého roku. „Jak stavba postupuje a na co všechno se musí obyvatelé Kvítkovic připravit, sdělili veřejnosti na besedě zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) společně se zástupci města Otrokovice ve středu 23. ledna v hasičské zbrojnici v Kvítkovicích,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

„Plná zasedací místnost ukázala, že zájemců o bližší informace ke stavbě je opravdu mnoho. A jelikož je investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR, bylo nasnadě, že právě oni lidem zodpoví všechny dotazy, z nichž na některé my vůbec neznáme odpovědi,“ zdůvodnil starosta města Jaroslav Budek setkání, které pro obyvatele Otrokovic zprostředkoval.

Karel Chudárek, ředitel ŘSD ČR Správy Zlín uvedl základní informace o průběhu stavby. „Stavba je rozdělena na tři etapy, měla by trvat přibližně tři roky a nový úsek bude měřit něco málo přes tři kilometry,“ shrnul základní fakta a ukázal na mapě plánovanou výstavbu.

Obyvatele Otrokovic, zejména části Kvítkovice, zajímala celá řada konkrétních informací. Odpověď dostali například na otázky, jak bude řešena zvýšená prašnost při provádění stavby, v jaké délce a jakých místech budou vybudovány protihlukové stěny, jak bude zajištěno, aby zvýšené vibrace neohrozily jejich domy nebo jestli bude vybudován podchod přes nově stavěnou dálnici k farmě, autoopravnám a polím.
„Při zvýšené prašnosti budeme využívat kropicí vozy. Co se týká vibrací, před zahájením výstavby nafotíme všechny dotčené domy zvenčí a pokud nás pustíte domů, nafotíme i interiéry, abychom měli fotodokumentaci pro případ, že by stavba vaše domy poškodila,“ sdělil lidem Ondřej Kolaja, zástupce zhotovitele.
O tom, že podchod nebude součástí stavby, informoval Karel Chudárek. „V Kvítkovicích jsou spodní vody, které komplikují jeho výstavbu,“ zdůvodnil Kvítkovickým.

Pavel Dvořák z ŘSD přítomné upozornil na webové stránky www.obchvatotrokovic.cz, které jsou již nyní zprovozněny. „Zájemci na webu naleznou například podrobné mapy, bude zde zveřejněna kontaktní osoba a budou zde postupně vkládány aktuální informace.“

Výstavba jihovýchodního obchvatu navazuje na již hotovou severovýchodní část dálnice D55. Dokončena by měla být v roce 2022.
Vlastimil Langer
Foto: www.otrokovice.cz