Obyvatelé Kroměříže mohou stále žádat o příspěvek na akce pro dospělé

08.07.2019 09:07

KROMĚŘÍŽ  - Obyvatelé Kroměříže mohou stále získat příspěvek od města na podporu pro své občanské aktivity. Zdravé město Kroměříž z projektu Podpora občanské aktivity pro komunitu podporuje aktivity občanů starších 26 let zaměřené letos na zdraví a udržitelný rozvoj. „V prvním kole bylo rozděleno 35 tisíc korun, 65 tisíc korun tedy zbývá na kolo druhé,“ informovala místostarostka Daniela Hebnarová.

Projekt Podpora občanské aktivity pro komunitu letos funguje třetím rokem. „Žádosti mohou občané Kroměříže podávat do 13. září na adresu Iveta Mišurcová, Město Kroměříž – Projekt Zdravé město Kroměříž, Riegrovo náměstí 149,“ doplnila Iveta Mišurcová, projektová manažerka Zdravého města Kroměříž, místní Agendy 21. Informace žadatelé získají na webu https://www.zdravemestokromeriz.cz/dokumenty/ostatni/ nebo na telefonním čísle 573 321 272 či e-mailu zdravemestokromeriz@mesto-kromeriz.cz.

Pro tento rok je v projektu k dispozici celkem 100.000 korun, maximální výše finančního daru na jednu akci je taktéž 10 tisíc korun. Z příspěvku lze hradit například nájemné, konzultační, poradenské a vzdělávací služby, odměny do soutěží, zdravotnický materiál, knihy, učební pomůcky a tisk, ochranné pomůcky, kancelářské potřeby či propagační materiály. Podmínkou je, že akce musí být přístupná veřejnosti zdarma.

Radnice v letošním prvním kole z projektu již podpořila pět záměrů: vernisáž výstavy černobílých fotografií, přednášky o onkologickém onemocnění, aktivity pro diabetiky a pro zlepšení zraku a také turistický přechod Chřibů. „Chceme podpořit aktivní obyvatele města, kteří se snaží udělat něco pro druhé. A ukázat jim, že si každé takovéto aktivity vážíme,“ uzavřela Hebnarová.

Projekt doplňuje dotační systém města, který je zaměřený na neziskové organizace, spolky i další subjekty, kteří působí či pořádají akce na území města. Kromě projektu Podpora občanské aktivity pro komunitu má radnice navíc i projekt Mládeži přístupno, z něhož mohou čerpat dotace mladí lidé ve věku od 15 do 26 let, a to na akce v oblasti kultury, ochrany životního prostředí či školství.

V letošním roce město na projekt uvolnilo 70.000 korun, jedna akce může být podpořena maximálně částkou 10.000 korun. Žádosti lze podávat do 30. září na odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ