Obor Kuchař-číšník se bude vyučovat na soukromé škole, která patří provozovateli hotelů

13.02.2017 12:50

ZLÍNSKÝ KRAJ – Návrh soukromé Střední školy hotelové Zlín na zřízení nového oboru Kuchař-číšník a jeho zapsání do rejstříku škol a školských zařízení projednala krajská rada. „Stanovisko kraje je povinnou součástí žádosti o zápis rejstříkových změn u středních škol, které kraj nezřizuje. V tomto případě je zřizovatelem školy akciová společnost Baltaci, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a jiných gastronomicky orientovaných zařízení,“ vysvětlila krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
„Jelikož ani pro zřízení nového oboru Kuchař-číšník s předpokládanou maximální kapacitou 90 žáků nebude překročena stanovená celková kapacita školy, která činí 350 žáků, neměli jsme proti zřízení tohoto nového oboru námitek. Naopak tento krok vítáme a věříme, že půjde o funkční propojení mezi firmou a školou, kdy si firma přímo ve své škole odborně vzdělává a vychovává své budoucí zaměstnance. Konkrétním přínosem bude například to, že žáci budou moci svou odbornou praxi absolvovat v některém ze zavedených podniků, které zřizovatel školy ve Zlínském kraji provozuje,“ uvedl Petr Gazdík, radní Zlínského kraje pro školství.
Střední škola hotelová Zlín, s. r. o., vyučuje v současnosti v denní formě dva čtyřleté maturitní obory Hotelnictví a Informační technologie a v dálkové formě tříletý (maturitní) nástavbový obor Podnikání, a to pro absolventy učebních oborů.
Ve Zlínském kraji má obor Kuchař-číšník ve své nabídce celkem 11 středních škol a jeho výuka probíhá ve všech okresech. Počet žáků studující tento obor činí v tomto školním roce 653 žáků v denní a 28 žáků v dálkové formě studia.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ