Občané se zapojili do přípravy nové strategie rozvoje města

20.10.2020 09:06

ZLÍN – Statutární město Zlín zapojilo do přípravy Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030 své občany. Město chtělo znát názor na rozvoj Zlína jak ze strany obyvatel, tak i stran osob z podnikatelské sféry. K průzkumu spokojenosti město využilo anketního šetření.
„Názory zlínských občanů a zástupců podniků, které vyjádřili v anketě, jsou pro tvorbu strategického dokumentu velmi cenné. Jejich tipy a připomínky přispějí ke kvalitnímu zpracování strategie rozvoje města, která bude odrážet reálně potřeby obyvatel i podnikatelů,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.
Prostřednictvím anketního šetření se do průzkumu zapojilo 993 osob žijících či studujících ve Zlíně. Z výsledků šetření vyplynulo, že většina respondentů je s kvalitou života ve městě spokojena.
„Respondentům se nejvíce líbí parky, zeleň a příroda, dále oceňují architekturu, celkový klid, kulturu a atmosféru města. Projevili spokojenost i s kvalitou životního prostředí. Pozitivní skutečností je, že se většina lidí, kteří se šetření účastnili, cítí ve městě bezpečně?“ řekl tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
Nejvíce respondentům chybí vetší počet kulturních akcí, moderní nádraží, možnosti parkování a dořešení dopravní situace ve městě. Výhrady k bydlení měla třetina respondentů. Jako nejčastější důvody nespokojenosti s bydlením ve Zlíně lidé uváděli málo bytů, drahé nemovitosti a nájmy, problém s parkováním, problémy s hlučností a hustou dopravou. „Přednostně by respondenti doporučovali podporovat zlepšení dopravy a bydlení ve městě.
Po obyvatelích se měli možnost k rozvoji města vyjádřit i zástupci vybraných podniků. Cílem průzkumu, bylo zjistit názory na podnikatelské prostředí ve městě. Podniky se vyjadřovaly k podnikatelskému klimatu, kvalitě služeb, správě a rozvoji města, uváděly, jaké problémy považují za nejzávažnější a jaké jsou jejich plány do budoucna,“ dodal mluvčí.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 45 respondentů z řad podnikatelů a živnostníků podnikajících ve Zlíně. Podnikatelé nejsou ve městě Zlíně nespokojeni, ale nevyjádřili ani výraznou spokojenost (spokojeni jsou zejména s kvalitou života na území města a s dodavateli v regionu). Většina respondentů neplánuje podnikání ve městě Zlíně ukončit ani přemístit podnikání do jiného území.
„Mezi nejčastěji uváděná pozitiva místního podnikatelského prostředí dle respondentů patří podnikatelská tradice ve městě spojená s osobností Tomáše Bati, ze které vychází pracovitost místních lidí, také spolupráce a vzájemná podpora mezi podnikateli v regionu, s místní univerzitou, s úřadem práce. Bariéry rozvoje vidí především v nedostatku kvalifikované pracovní síly. Podnikatelé prioritně a shodně s jednotlivými respondenty z řad zlínských občanů doporučují prioritně řešit dopravu ve městě – parkování, údržbu a opravy silnic i dopravu do města,“ dodal Tomáš Melzer.

Text a foto: Vlastimil Langer

Zdroj: Magistrát města Zlína