O titul o nejlepší adaptační řešení na změnu klimatu usiluje i trojice nápadů z Uherskobrodska a Zlína

10.05.2020 11:08

Již druhý ročník soutěže Adapterra Awards, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, jako je zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště, pokročil do další fáze. Rekordních 78 přihlášených projektů z celé republiky nyní čeká na verdikt odborné poroty. O její přízeň se utká i trojice projektů ze Zlínského kraje. Detaily k soutěži pořádané Nadací Partnerství nabízí web adapterraawards.cz

Hned dvě želízka v ohni mají místní v Uherském Brodě. Prvním z nich je přírodní park Škrlovec na okraji sídliště Olšava. „Podařilo se nám revitalizovat plochy zeleně v lokalitě Mlýnský potok, která tvoří přechod mezi městskou a volnou krajinou u začátku cyklostezky. Byly vybudovány také čtyři mělké tůně pro vlhkomilné rostliny a živočichy a úpravou terénu došlo k zadržení vody v krajině. Lokalita jsme osázeli místními druhy dřevin. Vznikl tak prostor s vysokým environmentálním aspektem u panelového sídliště a zároveň došlo k posílení ekologické stability území včetně zvýšení biodiverzity,” přibližuje adaptační funkce počinu Pavel Chramosta z oddělení dotací a rozvoje města v Uherském Brodě.

Druhý adaptační počin z Uherského Brodu představuje retenční nádrž na levém břehu Olšavy v místní části Újezdec u Luhačovic. „Dva a půl hektarová vodní nádrž za mlýnem s přilehlým mokřadem, kterou napájí obnovený mlýnský náhon, jsme vybudovali účelem zadržení vody v krajině a snížení povodňových rizik. Díky tomu došlo k zadržení vody v krajině, zvýšení její ekologické stability a biodiverzity v území, což přispělo k rozmnožování ohrožených druhů živočichů, vytvoření prostoru pro hnízdění ptáků a vznik prostředí pro vodní a mokřadní floru. Za čtyři měsíce existence se nádrž a mokřady staly již vyhledávaným výletním místem obyvatel města,” doplňuje Pavel Chramosta.

Zuby na titul o nejlepší adaptaci si v kraji brousí také projekt pasivního patrového rodinného domu ze Zlína. Ten se pyšní zelenou střechou kombinovanou s fotovoltaickými panely, využitím dešťové vody pro splachování a zálivku střechy i pozemku.

Podobných inspirativních řešení se v druhém ročníku Adapterra Awards nakonec sešlo třikrát více než vloni, celkem 78.Z nich vybere porota složená z klimatologů, ekologů a dalších odborníků finalisty, kteří postoupí do letního hlasování o cenu sympatie, a také vítěze jednotlivých kategorií. Členové poroty před vyhlášením některé projekty navíc navštíví osobně. Vítězové si svá ocenění převezmou 4. listopadu na celostátní konferenci věnované adaptačním opatřením v Praze.

Všechny kvalitní projekty pak získají místo v inspirační databázi Adapterra a v průvodci nejlepšími adaptačními projekty letošního roku. Na vítěze čeká i odborná zahraniční exkurze za příklady adaptačních opatření a pro vítěze v kategorii Volná krajina také Cena Nestlé ve výši sto tisíc korun.

S využitím Tiskové zprávy Nadace Partnerství zpracoval: Vlastimil Langer
Foto přírodního parku Škrlovec: realitymix.cz.