O prázdninách přijde na řadu oprava části Okružní ulice ve Zlíně

21.06.2019 12:39

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nový povrch získá během léta část páteřní komunikace na zlínském sídlišti Jižní Svahy.

„Dolní půlkilometrový úsek Okružní ulice, která je zatížena velmi intenzivním provozem vozidel, už vykazuje známky výrazného opotřebení a vyžaduje obnovu. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde bude investovat více než sedm milionů korun,“ uvedla krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Stavební práce budou probíhat v prázdninovém období od 8. července do poloviny srpna. V září pak bude dokončeno trvalé dopravní značení. Práce silničářů budou probíhat za nepřerušeného silničního provozu. Doprava bude přechodným dopravním značením usměrněna do dvou jízdních pruhů,“ sdělil náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Začátek řešeného úseku bude v místě křižovatky silnice III/49018 a ulice Družstevní, konec úseku za křižovatkou s ulicí K Pasekám. Celková délka řešeného úseku bude 564 metrů. Oprava nebude prováděna v místě zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, které byly rekonstruovány nedávno.

Zhotovitelem bude firma EUROVIA CS, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 7,005 milionu korun.

„Uzavírka jednoho jízdního pruhu, kde budou probíhat stavební práce, bude představovat určité omezení. Právě proto jsme pro realizaci této akce vybrali prázdninové období, kdy je intenzita dopravy výrazně nižší,“ řekl Bronislav Malý, ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Text a foto: Vlastimil Langer
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz