Nový navigační parkovací systém ve Zlíně

12.02.2020 10:30

ZLÍN - Zaparkovat snadno a bez přejíždění z parkoviště na parkoviště. Ke snadnějšímu hledání volného místa pomůže tzv. chytrý navigační systém, na kterém město pracuje. Jedná se o navigaci na parkoviště a zobrazení obsazenosti na jednotlivých parkovištích. Navigační tabule budou směřovat řidiče na městská parkoviště ve Zlíně. V budoucnu se počítá s rozšířením tohoto navigačního systému i na soukromé parkoviště. Mimo navigačního parkovacího systému budou digitální tabule sloužit i například k předávání aktuálních mimořádných informací o dopravě ve městě.  Celkem bude umístěno 20 ks navigačních cedulí, kdy v první fázi budou rozmístěny 4 nové tabule. Následovat bude výměna 8 stávajících tabulí, které nyní zobrazují jen dojezdové časy, ve třetím kroku bude doplněno dalších 8 tabulí.  Vedle projektu navigačních cedulí budou doplněna parkoviště tzv. závorovým systémem s kamerami, které budou umět načítat registrační značky. V praxi půjde o klasický vjezd na parkoviště osazenými závorami, kdy si řidič odebere parkovací lístek. Před odjezdem zaplatí u parkovacího automatu a po zaplacení bez vkládání parkovacího lístku do výjezdního terminálu odjíždí. Nové závory na jednotlivých parkovištích nahradí stávající nevzhledné pevné „buňky“ s obsluhou.

Předplatitelé parkování se mohou těšit na RFID čtečky dlouhého dosahu, to znamená, že by mělo stačit mít za předním sklem parkovací kartu a závory se budou automaticky otevírat.  „Aby systém správně a dobře fungoval, je zapotřebí mít nepřetržitý provoz, tedy 24 hodin, 7 dní v týdnu. Bude zajištěn sběr dat o obsazenosti míst, díky čemuž budou neustále informace aktualizovány,“ doplňuje informace Michal Čížek. „Našim celkovým cílem je vybudovat ve městě Zlín další inteligentní prvky dopravy a vše spojit do jednoho řídícího centra. Rozhodli jsme se proto vybudovat i nové dispečinkové pracoviště, které je nezbytné pro fungování a správu těchto dopravních systémů,“ uvedl radní pro dopravu Michal Čížek.

Všechny tyto plánované úpravy jsou dalším návazným krokem pro chytré a pohodlné parkování ve městě, které město Zlín připravuje. Město například plánuje vystavit záchytná parkoviště na okraji krajského města, která mohou pomoci vyklidit centrum od aut, a tím i ulevit obyvatelům. Jedná se o tzv. systém park and ride, který prakticky znamená, že lidé mohou svá vozidla ponechat bezplatně nebo z minimální cenu na těchto parkovištích a dál mohou cestovat MHD, vlakem nebo i na kole. V současnosti jsou připravována tři místa: Příluky, Vršava a Malenovice. Taktéž je vypsána architektonická soutěž na plochu pod sportovní halou, kde město počítá s výstavbou parkovacího domu.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: MMZ, Tomáš Melzer